ABN en Eerlijke Bankwijzer bespreken meningsverschil

26 juni 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Jaarlijks vergelijkt de Eerlijke Bankwijzer de belangrijkste Nederlandse aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op duurzaamheid. De Eerlijke Bankwijzer publiceert haar resultaten met als doel banken duurzamer te laten investeren. De scores die door de Eerlijke Bankwijzer worden toegekend, zijn de visies van zes niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) op de duurzaamheidactiviteiten van banken. Volgens Daphne MacLean, manager Corporate Social Responsibility bij ABN AMRO, komt de visie van de zes NGO’s niet altijd overeen met de visie van ABN AMRO.

ABN AMRO voert dialoog met Eerlijke Bankwijzer

"Als bank willen wij zoveel mogelijk transparant zijn over onze situatie en ons beleid. Echter kunnen wij niet bij alle onderzoeken open kaart spelen, omdat dit soms in strijd is met de privacy en belangen van onze klanten. Eerlijke Bankwijzer hanteert ook vaak eigen, subjectieve maatstaven die (veel) verder gaan dan de geldende regels die bijvoorbeeld wettelijk of maatschappelijk zijn afgesproken. Dit verschil in focus heeft soms een negatieve invloed op de scores die de Eerlijke Bankwijzer aan de praktijkonderzoeken toekent."

ABN AMRO - Duurzaam beleid

"Wij zijn transparant naar al onze stakeholders, waarvan de Eerlijke Bankwijzer er een is. Wij zijn voortdurend met hen in contact en voeren een constructieve dialoog”, aldus MacLean.

Verschil van mening

Op bepaalde onderwerpen, zoals klimaatverandering en dierenwelzijn, scoort de bank laag. De Eerlijke Bankwijzer stelt bij deze onderwerpen aanvullende eisen die verschillen met het beleid waar ABN AMRO voor gekozen heeft. MacLean: "Ons duurzaamheidsmotto is ‘een betere bank voor een betere wereld’, onze standaarden sluiten hierop aan. De richtlijnen van de Eerlijke Bankwijzer nemen wij uiteraard mee bij het opstellen van ons beleid, maar ze zijn voor ons niet leidend of bindend."

“We zien lage scores op bepaalde vlakken dan ook niet als een aanval op ons beleid, maar het is altijd goed om erover in gesprek te blijven", aldus MacLean.