Hervorming Spaanse banken basis economisch herstel

28 mei 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat de Spaanse economie weer de goede kant op. De wereldwijde organisatie voor monetaire zaken stelt dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen binnen de Spaanse financiële- en bankensector, en ook de overheid, ten grondslag liggen aan de herstellende economie. Met groeicijfers in de laatste twee kwartalen van 2013 en een toename van de werkgelegenheid lijken de grootste problemen voor Spanje voorbij.

Crisis
Bij het uitbreken van de wereldwijde bankencrisis in 2008 was Spanje een van de hardst getroffen landen. De internationale overheden moesten ingrijpen om de Spaanse bankensector te redden van de ondergang. In de afgelopen vijf jaar gingen kapitaalinjecties van meer dan €140 miljard richting Spanje door middel van leningen en noodkredieten, waaronder het ESM noodfonds, dat ruim 40 miljard voor het land uittrok. Inmiddels, anno 2014 lijkt het tij voor Spanje gekeerd. Volgens recente berekeningen van de Europese Commissie zal de Spaanse economie dit jaar namelijk met zo’n 1,1% groeien en volgend jaar zelfs met 2,1%.

Spanish flag - International Monetary Fund

Eind vorig jaar waren de voortekenen van groei al te zien, stelt het IMF. In de laatste twee kwartalen van 2013 liet Spanje al groeicijfers zien en werden er tweehonderdduizend banen gecreëerd. De keerzijde is wel dat Spanje dit jaar nog een begrotingstekort van zo’n 5,6 % zal kennen en zo’n zes miljoen werklozen zal tellen.

Maatregelen voor economisch herstel
Om de economie een verdere boost te geven pleit het internationale fonds er ondermeer voor om lagere uitkeringen van bonussen en dividend binnen de bankensector. Daarnaast moeten mensen met enorme schulden de kans krijgen om deze schulden af te bouwen en moeten er schuldsanerings-mogelijkheden voor deze groep geboden worden. Tenslotte pleit het IMF voor het nemen van maatregelen ten aanzien van de staatsschuld van Spanje, die gevaarlijk dichtbij de 100% van het BBP in de buurt komt.