Leiding N26 verzet zich tegen oprichting ondernemingsraad

17 augustus 2020 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Er heerst onrust binnen de rangen van online bank N26. Recent uitte een groep medewerkers hun grieven over het topmanagement, dat te weinig zou doen aan het welzijn van de medewerkers. Om sterker te staan willen zij een ondernemingsraad opzetten. Het bestuur van N26 ziet dit niet zitten, volgens hen ondermijnt een dergelijk instrument de waarden waar N26 voor staat. 

N26 is één van de snelstgroeiende banken van de afgelopen jaren. De Duitse online bank – opgericht door twee Oostenrijkse twintigers – heeft torenhoge ambities en wil de wereld veroveren middels een innovatieve bankieren-app. De bank haalde honderden miljoenen aan financiering op en er werken inmiddels meer dan 1.300 mensen. Die explosieve groei lijkt echter met een prijs te komen, namelijk een zeer hoge werkdruk. 

Grenzen aftasten

Die hoge werkdruk is op zichzelf geen geheim. De leiding is zich ervan bewust en tast voortdurend af hoever men kan gaan. “Daarvoor heb je hele sterke begeleiding nodig en ook hele sterke data-analyses. Want waar is het breekpunt voor medewerkers? Wanneer wordt het echt te veel? Medewerkers vinden het over het algemeen in de dagelijkse realiteit niet leuk”, zei de Nederlandse Noor van Boven – Chief People Officer bij N26 – onlangs in een interview met Leaders in Finance.

Medewerkers van N26 hebben daarom de wens uitgesproken een ondernemingsraad op te richten, ter verdediging van de belangen van medewerkers. Zes van hen zetten hun handtekening onder een uitnodiging voor het bespreken ervan op het kantoor van N26. Daarmee startte een volgende episode in de soap, want de leiding zorgde ervoor dat zij allemaal niet aanwezig mochten zijn op de vergadering. Men beriep zich op veiligheidsmaatregelen met betrekking tot corona. 

De groep dissidenten was echter niet voor één gat te vangen. Met behulp van een vakbond organiseerden zij afgelopen vrijdag in een horecagelegenheid een alternatieve vergadering, waar volgens de Duitse wet iedereen straffeloos bij aanwezig mocht zijn, zonder repercussies. 

Parallelle vergadering

Gelijktijdig vond op de burelen van N26 ook een vergadering plaats, eentje die in allerijl was ingelast. De meeting was opgezet om te praten over ‘alternatieve vormen van werknemersvertegenwoordiging’. In een email richting de medewerkers werd de druk alvast een beetje opgevoerd door te stellen dat ‘een ondernemingsraad tegen bijna alle waarden ingaat waar N26 voor staat’. Volgens de leiding is een ondernemingsraad onwenselijk omdat het onder meer besluitvorming vertraagt, samenwerking compliceert, onderling vertrouwen ondermijnt, leidt tot meer hiërarchie en – zeker niet de minste – omdat het niet meer bij deze tijd hoort. 

Hoe dit exact gaat aflopen zal de tijd leren. Dat er sprake is van tenminste een kloofje tussen bestuur en medewerkers lijkt evident, het is de vraag of deze kloof overbrugbaar is en wat de gevolgen zijn. Stalf en Tayenthal zien vermoedelijk de bui al hangen en lijken ervoor te vrezen de regie meer te moeten delen. Eens te meer wordt duidelijk dat de aandacht niet alleen op het vergaren van financieel kapitaal kan liggen, maar evenzeer op het investeren in menselijk kapitaal. Ook is het interessant om te vernemen wat deze berichtgeving doet met de reputatie van N26. Zij richten zich in het bijzonder op millennials en laat dat nu net de groep zijn die zich vaker dan gemiddeld bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen.