Bancaire steunpakket tegen corona loopt verder op tot €19 miljard

13 juli 2020 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederlandse banken hebben sinds de start van de coronacrisis bijna 155.000 ondernemers en bijna 32.000 financieel extra lucht gegeven. Onder meer door uitstel van aflossingen of meer kredietruimte aan bedrijven. Daarmee loopt het steunpakket verder op tot €19 miljard. Dat blijkt uit de meest recente coronamonitor van de Nederlandse Vereniging van Banken.  

De Nederlandse banken blijven doorgaan met geld pompen in de economie. Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis 26.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 15,9 miljard euro. Ongeveer 5.000 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C). Met de garantieregelingen is ruim 1,3 miljard euro gemoeid. Tot nu toe hebben bijna 129.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van drie miljard euro. Deze cijfers zijn sinds half mei nagenoeg constant gebleven.

In het oog van de storm?

“De banken ervaren een zekere normalisering in hun werk. De vraag naar nieuwe financiering gerelateerd aan corona stagneert al enige tijd, wat erop kan duiden dat bedrijven op dit moment geen nieuwe lening nodig hebben óf de kat uit de boom kijken”, zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). “We houden er echter rekening mee dat we ons bevinden in het oog van de storm en dat ons na de zomer economisch nog een zware tijd te wachten staat. Het is goed mogelijk dat later in de crisis de vraag naar krediet weer toe zal gaan nemen.” 

“Bij het afvlakken van de financieringsaanvragen speelt ook mee dat veel bedrijven lucht hebben gekregen door het uitstel van aflossingen, de overheidsregelingen en het uitstel van belastingen, waardoor zij mogelijk minder geneigd zijn een nieuwe lening af te sluiten. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de Kleine Kredieten Corona regeling; mkb-bedrijven kunnen ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de overheid voor eenzelfde bedrag.”

Consumenten

Op particulier vlak gaat het toch wel om hele andere getallen. Tot nu toe hebben 32.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal €77 miljoen gemoeid. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de vorige meting. 

Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken hun particuliere klanten wat financiële ruimte geven. Te denken valt verder aan aanpassing van het leenproduct of een betalingsregeling. Belangrijk is dat bij particulieren goed wordt bekeken wat de persoonlijke situatie toelaat. Dat is voor elke situatie anders.