BNG Bank op zoek naar nieuwe Chief Risk Officer

15 juni 2020 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

BNG Bank staat voor een aantal nieuwe uitdagingen, uitdagingen die vragen om een aanscherping van de strategie en aanpassing van diverse interne processen. De bank acht het moment daarom opportuun om op zoek te gaan naar een nieuwe risicodirecteur, als opvolger van John Reichardt, die inmiddels al twaalf jaar lid is van de raad van bestuur van BNG Bank. 

Door de jaren heen is het belang van gedegen risicobeleid steeds zwaarder gaan wegen. Het nemen van te grote risico’s was één van de voornaamste kritiekpunten op de bankensector in de nasleep van de financiële crisis. Het uitte zich in een stevige toename van wet- en regelgeving en tot een verheffing van de risicodirecteur binnen bancaire organisaties. 

Vanwege de achtergrond als bank voor algemeen nut speelde BNG Bank vanzelfsprekend een heel andere rol in de situatie van tien jaar geleden dan retail- en zakenbanken. Toch kreeg ook BNG Bank met een speelveld onderhevig aan verandering. Als bestuurslid en als Chief Risk Officer speelde John Reichardt – inmiddels 28 jaar in dienst bij de bank – jarenlang een rol in de strategiebepaling. Maar met nieuwe uitdagingen voor de boeg acht BNG Bank de tijd rijp voor een nieuw gezicht. 

De raad van commissarissen geeft hoog op van de bijdrage die Reichardt geleverd heeft in al zijn dienstjaren. “In de jaren dat ik met John heb mogen samenwerken, heb ik ervaren hoe diepgaand zijn kennis is van de terreinen waarop BNG Bank zich beweegt en hoe groot zijn betrokkenheid is bij de uitdagingen waarvoor de publieke sector zich ziet gesteld. Ik heb dan ook grote waardering voor het feit dat John zal aanblijven totdat zijn opvolger is aangetreden en hij zijn werkzaamheden aan deze heeft kunnen overdragen”, aldus rvc-voorzitter Marianne Sint.