Pensioenfonds kan meer doen aan risicobeheersing

08 mei 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Beleggingsstrategieën die meer op de verplichtingenkant georiënteerd zijn ('liability driven investment' of LDI) zijn populair als dynamisch beheer van beleggingen die door pensioenfondsen worden aangehouden. Dit in tegenstelling tot de vaak statische tactische en strategische allocatie. Toch wordt deze flexibele techniek voor risicobeheersing nog altijd weinig ingezet. Dat is de conclusie van een studie met de titel ‘Asset-Liability Management and Institutional Investment Management’ van de onderzoeksleerstoel van BNP Paribas Investment Partners bij het EDHEC-Risk Institute.

Pensioenfondsen laten kansen liggen

Uit de enquête die aan de studie ten grondslag ligt, werd verder ook duidelijk dat het suboptimale gebruik vooral opvallend is in het zuiden van Europa. Respondenten die wel LDI inzetten, doen dat bovendien niet altijd met een afdekking voor de lange looptijd van de verplichtingen. Te veel pensioenfondsen houden zich toch nog vooral bezig met de resultaten die ze op eigen kracht kunnen realiseren. Vandaar dat ze meer waarde hechten aan de tactische allocatie of een herbezinning op de strategische allocatie. En dus laten ze kansen liggen om binnen een evenwichtige portefeuille het verplichtingenrisico te diversifiëren.

Pensioen

Geen bodem onder waarde van beleggingen

Van de onderzochte pensioenfondsen hebben de meeste de door de toezichthouder opgelegde minimale financieringsverplichtingen niet vertaald naar een bodem onder de waarde van de beleggingen; nog geen vijfde heeft een dergelijke beperking ingevoerd. Een meerderheid van de respondenten was zich bewust van de tegenstrijdige belangen van de diverse stakeholders van het pensioenfonds – bijv. gepensioneerden, huidige werknemers die aan het fonds bijdragen, fondsbeheerders en de sponsor van het pensioenfonds – terwijl maar weinig pensioenfondsen een mechanisme hadden ingesteld om het sponsorrisico te beheersen.