ABN AMRO schikt in zaak over te hoge hypotheekrente

17 februari 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

ABN AMRO en de belangenstichting Euribar zijn een schikking overeengekomen over klanten die jarenlang teveel hypotheekrente zouden hebben betaald. Het gaat hierbij om hypotheken met een variabele rente afgesloten tussen de jaren 2005 en 2009. Klanten vonden dat ABN AMRO een te hoge rente-opslag rekende. De schikking leidt tot terugbetaling van 62,5% van die opslagverhoging tussen 2009 en 2012, exclusief wettelijke rente. 

Kiezen voor een variabele rente brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee, waarbij het zowel kan vriezen als kan dooien. Voor veel consumenten is het een hele bewuste keuze. Banken kennen eveneens risico’s bij het aanbieden van hypotheken met variabele rente. Immers, een explosieve rentestijging kan leiden tot betaalachterstanden en in extreme gevallen het niet kunnen terugbetalen. Daarom hanteren banken vaak een risico-opslag, een fenomeen dat overigens ook voorkomt bij rentevaste hypotheken.  

Juridische strijd

In de eerste helft van 2009 viel de euribor – waarop ABN AMRO zijn variabele rente baseert – als een baksteen. Ruwweg van medio 2009 tot medio 2011 steeg de euribor echter weer, gemiddeld met een heel procentpunt. ABN AMRO verhoogde in die periode de risico-opslag, naar eigen zeggen omdat de marktomstandigheden hiertoe aanleiding gaven. Consumenten vonden echter dat de opslag te buitensporig was en wendden zich tot het gerecht. ABN AMRO verloor twee rechtszaken, maar de Hoge Raad bepaalde in een cassatie dat de zaak over moest bij een ander gerechtshof. ABN AMRO en Euribar zijn nu echter tot een schikking gekomen, zo meldt de bank middels een persbericht. 

Stichting Euribar laat weten blij te zijn met de getroffen regeling en zien de schikking als een goede oplossing voor klanten die met de situatie te maken hebben gehad. De kernpunten uit het akkoord zoals opgetekend door ABN AMRO zijn:

  • Vergoeding over het verleden: 62,5% van de rente-opslagverhogingen in 2009 en 2012 tot maximaal 1 april 2019. De klanten ontvangen ook wettelijke rente over de vergoeding.
  • Zekerheid naar de toekomst: de Euriboropslag wordt tot 1-1-2025 vastgezet op de huidige Euriboropslag, te weten 1,0% (niveau 2012). Hiermee bieden we onze klanten voor de komende jaren zekerheid. Vanaf 1-1-2025 kan de opslag worden verhoogd tot maximaal 1,2%. Dit zal alleen gebeuren als daar aanleiding toe is. ABN AMRO zal dit tijdig aankondigen en helder onderbouwen.

Klanten met een dergelijke hypotheek zullen van de bank een persoonlijk aanbod ontvangen, toegespitst op de situatie die van toepassing is. Voor de financiële toekomst van ABN AMRO zal de schikking geen geweldige effecten hebben. De bank geeft aan in 2015 én in 2017 al voorzieningen te hebben opgenomen voor deze kosten.