Aandeel vrouwelijke executives in financiële sector op 20%

28 november 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De financiële sector blijft stapjes zetten richting een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen. Dat concluderen onderzoekers van advieskantoor Oliver Wyman. Het aantal vrouwen op managementposities neemt toe en minstens zo belangrijk, de mentaliteit is aan het veranderen. Echter, er is nog een wereld te winnen.

Voor het onderzoek richtte Oliver Wyman zich tot zo’n 9.000 leiders bij financiële instellingen, verdeeld over dertig landen. Daarbij werden ook honderd senior executives geïnterviewd over de kwestie. Volgens de onderzoekers is het aantal vrouwen op managementposities sinds 2013 toegenomen met 5%, tot 23% in raden van bestuur en 20% van de executive committees.

Een interessante conclusie is dat er flinke verschillen blijken te verstaan tussen partijen en tussen landen onderling. Israël kent het hoogste aandeel vrouwen op topposities, 38% van de directiecommittees bestaat uit vrouwen. Het Midden-Oosterse land wordt gevolgd door Australië, Zweden, Finland, Thailand, Noorwegen, Canada en Zuid-Afrika. Weinig verrassend bungelt Saudi-Arabië onderaan het overzicht, samen met de Aziatische landen China, Japan en Zuid-Korea. De schrijvers van het rapport erkennen dat culturele gewoontes tenminste voor een deel verantwoordelijk zijn voor het verschil tussen koplopers en achterblijvers. 

Meer bewustzijn voor het belang van diversiteit is een belangrijke bijdrager aan verandering. “Het is niet langer zomaar een vinkje zetten. Genderdiversiteit wordt inmiddels erkend als een strategisch aandachtspunt dat de zakelijke productie beïnvloedt”, aldus Jessica Clempner van Oliver Wyman en hoofdauteur van het rapport. Ze erkent dat ook druk van buitenaf een rol speelt, onder meer van toezichthouders en aandeelhouders. “Het senior management wordt in toenemende mate afgerekend op de mate van diversiteit binnen een bedrijf.” Daarbij gaat Clempner nog voorbij aan maatschappelijke en politieke stromingen die niet aarzelen om bedrijven die het niet zo nauw nemen met genderdiversiteit ter verantwoording te roepen. 

Geen ruimte voor gemakzucht

De financiële sector heeft echter nog een lange weg te gaan, stelt Ted Moynihan, leider van de Financial Services-praktijk van Oliver Wyman. “Genderbalans heeft invloed op een brede verzameling stakeholders in de financiële dienstverlening. Als de industrie stappen wil blijven zetten, zullen ze dit moeten erkennen en kiezen voor een brede benadering.

Één van de uitdagingen die overwonnen moet worden is een toename van vrouwen op de meer strategische posities. Hoe hoger in de piramide, hoe kleiner het aandeel vrouwen. Slechts 6% van de CEO’s bijvoorbeeld is vrouw. Het rapport toont aan dat er tussen verschillende afdelingen grote verschillen kunnen zitten, waarbij marketing en HR de kroon spannen wat betreft het aandeel vrouwen. 

Ook bij fintech

Een gebrek aan genderdiversiteit is breed aanwezig in de sector, waarbij het weinig uitmaakt of de sector al lang bestaat of vrij nieuws is. Fintech bijvoorbeeld - een beetje afhankelijk van de definitie - bestaat goed en wel vijf tot tien jaar en staat bekend als vooruitstrevend en vernieuwend. Op diversiteitsvlak is dat in elk geval nog niet het geval, stelt Oliver Wyman. Fintech-bedrijven hebben moeite met het bereiken van diversiteit in de top, het is vooral een mannenwereld. Onderaan de streep vormen zij echter maar een klein deel van het totale personeelsbestand. Ook de grote banken en verzekeraars slagen er gemiddeld genomen niet in 20% van de executive committees uit vrouwen te laten bestaan. 

“De kwestie van diversiteit staat inmiddels al een aantal jaren op de radar en al het laaghangend fruit is inmiddels wel geplukt. De echte strijd gaat nu beginnen: het veranderen van culturen, het wegnemen van onbewuste vooroordelen en gedragsverandering”, besluiten de auteurs. 

Gerelateerd:
Top Nederlandse banken voor 34% vrouw, kwartet banken haalt wettelijk streven niet