Milieuorganisaties vinden dat Rabobank moet meebetalen aan sanering landbouwsector

03 oktober 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Als het aan organisaties als Natuur en Milieufederaties en politieke partij GroenLinks ligt gaat Rabobank meebetalen aan krimp van de landbouw en het uitkopen van boeren. De coöperatieve bank bleef volgens hen jarenlang grote landbouwprojecten financieren, terwijl het duidelijk was dat er problemen aan zouden komen. Rabobank stelt in een reactie dat het de boeren van harte ondersteunt, maar dat afschrijven op de boeren niet de juiste weg is naar verduurzaming.

Het kan niemand deze week ontgaan zijn, de lange colonnes van tractoren op de Nederlandse snelwegen. Nederlandse boeren hebben grote moeite met de voortdurend veranderende regelgeving en met het slechte imago dat ze toebedeeld krijgen. Onder meer via de hashtag #nofarmersnofood kregen ze vanuit de maatschappij veel bijval. De pijlen waren vooral gericht op het Binnenhof, maar volgens partijen als Natuur en Milieufederaties en GroenLinks moeten ze vooral bij de supermarkten en bij de Rabobank zijn. 

Meebetalen aan sanering?

Nederlandse supermarkten leggen volgens deze groeperingen teveel druk op de prijzen, waardoor boeren gedwongen zijn om hun bedrijf zo intensief mogelijk te maken. Door de jaren heen is Rabobank de primaire geldschieter geweest van de Nederlandse agrarische sector en niet voor niets wordt de bank eufemistisch nog weleens de boerenleenbank genoemd. De bank had beter moeten weten, stelt GroenLinks, en zou daarom mee moeten helpen aan de noodzakelijk geachte sanering van de sector. 

"De Rabobank is de grootste kredietverstrekker van de agrarische sector, 85 procent van de boeren zit bij de bank, met 25 miljard euro aan leningen", stelt Tweede Kamerlid Bart Snels tijdens de Financiële Beschouwingen. "De bank heeft eigenlijk jarenlang slechte leningen verstrekt en moet daar maar op afschrijven en het verlies nemen. Het hoort bij hun zorgplicht. We moeten de boeren helpen en niet de Rabobank."

‘Afschrijven niet de juiste weg’

Rabobank beperkt zich tot het geven van een schriftelijke verklaring, waarin de bank stelt dat boeren van oudsher een belangrijke en gewaardeerde klantengroep zijn. “Klanten kunnen rekenen op maximale ondersteuning van de bank, maar afschrijven op leningen is niet de weg die de bank bewandelt op weg naar verduurzaming", laat de bank optekenen. 

De bank vervolgt: “De Rabobank helpt boeren zo goed mogelijk door de transitie naar duurzame landbouw. Heel veel boeren hebben daar al in geïnvesteerd of werken aan plannen daarvoor. Voor ons gaat het daarbij om het belang van zowel de boer als de maatschappij. Het is aan de ondernemer om het moment van investeren en het tempo van verduurzaming te bepalen."