Hypotheekomzet in 2018 naar recordhoogte van €106 miljard

27 maart 2019 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederlandse hypotheekverstrekkers hebben in 2018 een recordbedrag van €106 miljard omgezet. Dat is een stijging van €5 miljard ten opzichte van het jaar ervoor. De groei is met name afkomstig van de groep oversluiters. Het aantal verstrekte hypotheken daalde wel licht, met 2,1%. Het zijn enkele conclusies die voortkomen uit onderzoek van consultancybureau IG&H.

Het aantal nieuwe hypotheken daalt, maar de gemiddelde hypotheeksom stijgt. Dat is een hele korte samenvatting van het onderzoek dat consultancybureau IG&H uitvoerde. De omzet van Nederlandse hypotheekverstrekkers over 2018 steeg naar €106 miljard, wat een stijging van €5 miljard ten opzichte van het jaar ervoor betekent. Die omzetstijging is vooral te danken aan een stijging van de gemiddelde hypotheeksom.

Gemiddelde hypotheeksom €306.000

De gemiddelde hypotheeksom bedroeg in 2018 €306.000. Dat is het hoogste gemiddelde ooit en tekenend voor de situatie op de Nederlandse huizenmarkt. Het bedrag van €306.000 lag 7,2% hoger dan het jaar ervoor. Het aantal verstrekte hypotheken daalde juist. Met 346.000 stuks lag dat 2,1% lager dan in het voorgaande jaar.

Gemiddelde hypotheeksom €306.000 in 2018

Uit het onderzoek komen interessante inzichten naar voren over de verschillende groepen hypotheeknemers, te weten starters, doorstromers en oversluiters. Met 12% minder starters wordt eens te meer hun netelige positie duidelijk. Een koophuis blijft voor steeds meer starters een droom, zeker als ze ook nog single zijn. Het aantal doorstromers nam met 8% af, wat mede veroorzaakt zal worden door een daling in het aantal verkochte huizen. Het zijn de oversluiters die fors bijdroegen aan het aantal nieuwe hypotheken, hun aandeel nam met 23% tot een aantal van 96.000. “Hiermee is het aantal oversluiters hoger dan ooit tevoren”, zegt Joppe Smit, senior manager bij IG&H. “Dit wijst erop dat hypotheekverstrekkers er niet goed in slagen om bestaande klanten aan zich te binden.”

Weinig groei in laatste kwartaal

Opvallend is het uitblijven van groei in het vierde kwartaal van 2018. In veel voorgaande jaren was sprake van een sterke groei in de laatste periode van het jaar, veelal omdat vanaf 1 januari nieuwere (strengere) regels van kracht werden, waardoor mensen minder konden lenen. “Die groei blijft dit jaar grotendeels uit”, zegt Smit. “Hierbij spelen de algemene daling van het aantal verstrekte hypotheken en een minder sterke groei van de hypotheeksom een rol. Daarnaast was er in vorige jaren een verlaging van de maximale leencapaciteit op de jaargrens, die in het laatste kwartaal voor extra volume zorgde. Die verlaging is er dit jaar niet geweest.”