Rabobank oordeelt hard over doorberekening kosten Klimaatakkoord

21 januari 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

Eind december kraaide de vaderlandse politiek victorie. Onder leiding van Ed Nijpels presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord, een 600 maatregelen tellend document waarmee Nederland voorop wil lopen in duurzaamheid. Wat het burgers en bedrijven allemaal exact gaat kosten is het CPB momenteel aan het uitrekenen. Maar volgens Rabobank kan dat helemaal niet. Het Klimaatakkoord is namelijk een financiële gatenkaas en doorberekening van de kosten is volgens Rabobank ‘complex en incompleet’.

Met buitengewoon veel voldoening werd eind december het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd. In het Ontwerp Klimaatakkoord staan 600 maatregelen waarmee Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Nadat de euforie was gaan liggen ging het al snel over de kosten. Want wie moet het allemaal gaan betalen? Hoe worden die kosten verdeeld tussen bedrijven en burgers? Een vraag waarover het Centraal Planbureau zich momenteel buigt. Volgens Rabobank kan het instituut zich echter de moeite besparen, want veel kosten zijn ongedekt of verborgen. Evenmin is het al duidelijk hoe de kostenverdeling gestalte krijgt.

Weinig financiële duidelijkheid omtrent Klimaatakkoord

Dagblad De Telegraaf had Rabobank gevraagd om een grondige kostenanalyse van het akkoord te maken. Het economisch bureau van Rabobank voorziet dat de kostenberekening ‘complex en incompleet’ zal zijn. Veel maatregelen uit het akkoord zijn momenteel onvoldoende onderbouwd of verborgen. De krant noemt het voorbeeld van gemeenten en provincies die kosten gaan maken voor het verduurzamen van woningen en de omschakeling naar CO2-neutraal busvervoer. Maar of de overheden die kosten zelf op zich nemen of die afwentelen op burgers en bedrijven is nog totaal onduidelijk. “Veel kosten van het klimaatakkoord zullen ook over drie maanden niet duidelijk zijn”, aldus de economen tegen De Telegraaf.

Uitkomst na PS-verkiezingen

Ondanks de harde conclusies van Rabobank is het CPB druk bezig met het doorrekenen van de maatregelen. De uitkomsten ervan zijn voorzien na 20 maart en juist dat maakt het saillant. Op 20 maart zijn namelijk de Provinciale Staten-verkiezingen. De coalitie staat er in peilingen niet goed voor en lijkt te kunnen rekenen op een afstraffing. Voor de coalitie komt het daarom goed uit dat doorberekening van de kosten pas na de verkiezingen komt. Immers, de partijen kunnen zich tegen kritische vragen altijd verschuilen achter het mantra dat het CPB de officiële cijfers nog moet presenteren. Een boodschap die ze in de campagne zeker zullen gebruiken.

Kabinet moet zelf voor duidelijkheid zorgen

Kwade tongen uit de oppositie beweren inmiddels al dat de presentatie bewust over de verkiezingen heen wordt getild. Een uitkomst waaruit blijkt dat burgers flinke lastenverzwaringen tegemoet kunnen zien is electoraal gezien dodelijk. Het is aan het kabinet om nu al duidelijkheid te verschaffen, schrijft De Telegraaf. Daarbij quoten ze opnieuw de Rabobank. “Bij onduidelijke maatregelen of ongedekte uitgaven zullen aanvullende beslissingen van het kabinet nodig zijn”, aldus de Rabo-economen. „Pas dan kan ook worden gezegd bij wie de kosten terechtkomen.”