Ondernemers in financiële sector meest bereid tot verduurzaming

17 januari 2019 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bijna tweederde (62%) van de Nederlandse mkb-ondernemingen wil investeren in duurzaamheid. In de financiële sector (88%) is de bereidheid het grootst, in de vastgoedsector (31%) het laagst. Dat blijkt uit onderzoek van mkb-financieringsplatform October. De helft van de bedrijven vindt echter dat ze onvoldoende financiële steun krijgen van banken om duurzame doelen te bereiken.

Het klimaat en het stellen en behalen van duurzame doelen staat hoog op de maatschappelijke agenda. Daarbij is er momenteel nogal wat te doen over bij wie de rekening moet komen te liggen, zeker na het presenteren van de kabinetsplannen kort geleden. Is dat bij burgers of bij het bedrijfsleven? De meningen daarover lopen vanzelfsprekend uiteen. Toch is de bereidheid tot verduurzamen groter dan je misschien zou verwachten bij Nederlandse mkb’ers. Bijna tweederde (62%) geeft aan te willen investeren in verduurzaming. De helft vindt echter dat er meer steun vanuit de banken moet komen om die plannen concreet te maken.

Spreken van ‘het mkb’ is zo ongeveer gelijk aan spreken over ‘het volk’. Het mkb vertegenwoordigt vele sectoren en daarin staan de neuzen beslist niet allemaal dezelfde kant op. Dat blijkt wel uit onderstaande figuur.

Ondernemer in vastgoed het minst bereid te verduurzamen

Hoewel de financiële sector vaak geassocieerd wordt met large corporates zijn er natuurlijk ook genoeg mkb-bedrijven actief. Denk aan adviseurs op allerhande gebieden, van hypotheken of belastingen tot beleggen. Van hen is 88% bereid om een deel van de omzet te investeren in duurzaamheid. Saillant is dat de vastgoedsector (31%) het minst bereid is om te investeren. Terwijl juist daar veel winst behaald kan worden in termen van terugdringen van het energieverbruik. Zou elk pand of huis in Nederland energielabel A dragen, dan worden er vele terajoules aan energie uitgespaard.

Mkb'ers ontvangen te weinig steun van bank bij verduurzaming

De uitkomsten komen naar boven in een onderzoek van mkb-financieringsplatform October, een van oorsprong Frans bedrijf dat sinds eind 2018 ook in Nederland actief is. Uit het onderzoek blijkt ook dat mkb’ers graag meer steun zouden zien vanuit de financiële wereld. “Ik denk dat de ‘emotionele barrière’ om duurzaam te investeren groot is”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “Mkb’ers willen graag verduurzamen, maar missen handreikingen. Een heldere definitie van duurzaam ondernemen ontbreekt en de winstgevendheid van de investering is onzeker. Als ze zich dan ook nog eens niet gesteund voelen door hun financier, is het moeilijk voor hen om duurzame maatregelen door te voeren.”

Verplicht groen investeren?

Duurzaamheid is een mooi streven en tegenwoordig ook een dankbare marketingtool, maar tegelijk hebben mkb’ers ook te maken met consumenten, die normaal gezien liefst voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Tweederde van de MKB-ondernemers stelt dat hun klanten niet bereid zijn extra te betalen voor (meer) duurzaamheid. “De meeste ondernemers zien tariefverhogingen daarom niet als een serieuze optie om de verduurzaming van hun bedrijf te bekostigen”, aldus Mannaerts.

Ruim tweederde (69%) vindt het een goed idee als banken verplicht gaan worden om een bepaald percentage van het portfolio duurzaam te investeren. Zelf is Mannaerts er nog niet over uit. “Ik weet niet of een verplicht percentage groene investeringen de oplossing is, aangezien de banken worden beperkt door internationale regelgeving. Maar deze investeringen dienen wel mee te wegen in het assessment van het management en het risicoprofiel van de onderneming.”

Jongen ondernemer grootste voorstander

Een interessante uitkomst tot slot is de verdeling wat betreft leeftijd, als het gaat om de bereidheid tot investeren. De sectoren zelf kwamen al langs, maar binnen een sector zijn vaak ook weer ondernemers van allerlei pluimage actief. En ook van allerlei leeftijden. Het zijn vooral jonge ondernemers die bereid zijn tot het doen van duurzame investeringen. Opmerkelijk genoeg is de groep tussen 30-39 jaar gemiddeld genomen dan weer het minst daartoe bereid.