QiY werkt aan veilige personal data omgeving

07 april 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

De wereld verandert in hoog tempo door de toenemende digitalisering. Deze digitale revolutie biedt ongekende kansen, maar levert ook spanningen op. Zo ook in de bankensector. Bestuurders van banken stellen in toenemende mate de vraag: hoe betrouwbaar is de data die ik ter beschikking heb, welke waarde vertegenwoordigt die en hoe kan ik er voordeel uit halen? Slim gebruik van data levert geld op en draagt bij tot innovatie en nieuwe business modellen. Ook de consument is zich intussen bewust geworden van de waarde die de eigen data vertegenwoordigt. Discussies over privacy van gebruikersdata zijn voorpaginanieuws.

Eigendom en betrouwbaarheid data

Vraagstukken die disruptie noodzakelijk maken, hebben onder andere betrekking op het eigendom en de betrouwbaarheid van data. En met vertrouwen en veiligheid in de digitale wereld. Hoe kunnen zowel individuen als organisaties beschikken over kwalitatieve en betrouwbare data? Hoe ga je als bank om met data van klanten? Welke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid heb je ten aanzien van goed en verantwoord gebruik? Zijn we voorbereid op de nieuwe Europese richtlijnen?

Qiy digital me - Data Security

Digitale persoonlijke data omgeving

Qiy biedt een digitale omgeving waar de consument zelf toegang heeft tot zijn (gevalideerde) data, deze kan managen en delen met de voor hem relevante partijen. Slimme applicaties maken het mogelijk om de consument te laten redeneren over zijn data. Het gevolg is relevantie, overzicht én inzicht. Qiy biedt een interoperabel stelsel van juridische, technische, organisatorische en business afspraken in een publiek/privaat consortium waarbij nauw wordt samengewerkt met een aantal ministeries, overheidsinstellingen en bedrijven. De publieke versie van Qiy Scheme zal in januari 2015 life gaan. Door de samenwerking tussen Qiy, ABN AMRO en andere publieke- en private organisaties ontstaat er een stabiele en beveiligde infrastructuur waarbij waarde wordt gecreëerd voor organisaties terwijl de klant in controle is over zijn persoonlijke data.

Maatschappelijk belang

Naar aanleiding van de gesprekken die Marcel van Galen, oprichter van de Qiy Foundation, voerde met het Ministerie van Economische Zaken interviewde RTL hem. “Het ministerie was erg enthousiast en begrijpt dat vertrouwen en veiligheid in de digitale wereld en het 'baas worden over eigen gegevens' een zaak van algemeen maatschappelijk belang is. Onze economische groei is voor een groot deel afhankelijk van het vertrouwen in de digitale wereld. We hebben gesproken over hoe 'jouw Qiy', je persoonlijke plek in de digitale wereld, er precies uit moet komen te zien en welke afspraken daarvoor gemaakt moeten worden.”

“Gemeenten kunnen bijvoorbeeld een prima punt zijn om jouw je eigen Qiy ter beschikking te stellen. Het moeten in ieder geval vertrouwde, neutrale organisaties zijn die kunnen waarborgen dat jij ook echt degene bent die je zegt dat je bent als eigenaar van zo'n Qiy”, legt Van Galen uit. Bovendien moeten deze organisaties zich houden aan strenge afspraken en controles. We gaan alle ideeën nu verder uitwerken.”

Praktisch gebruik

“Het is ook handig voor als je bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten. Omdat je met jouw Qiy in de toekomst toegang kunt hebben tot gevalideerde persoonlijke gegevens stuur je eenvoudig een overzicht van je NAW-gegevens, salaris en banksaldo naar je hypotheekverstrekker. Dat scheelt een hoop extra handelingen voor jezelf en de hypotheekverstrekker", aldus Van Galen.