Kosten implementatie FRTB kunnen oplopen tot $200 miljoen voor grote banken

15 augustus 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

De Fundamental Review of the Trade Book (FRTB) is één van de instrumenten waarmee het Basel-comité het vertrouwen in de financiële sector verder wil vergroten. FRBT reguleert de berekening van marktrisico bij het faciliteren van handel in financiële effecten. Grote banken moeten rekenen op kosten die kunnen oplopen tot $200 miljoen voor de implementatie van de Fundamental Review of the Trade Book (FRTB).

De Fundamental Review of the Trade Book (FRTB) moet net als andere initiatieven van het Basel-comité bijdragen aan een meer solide financiële sector, waarin minder onverantwoorde risico’s worden genomen dan voorheen. Het hoogste doel: een nieuwe kredietcrisis voorkomen.

Trading book vs banking book

In het kort komt FRTB hierop neer. Een bank beschikt in essentie over een zogeheten ‘trading book‘ en een ‘banking book’. Beide termen komen voort uit de accountancy. Het verschil tussen die twee is dat in het trading book bezittingen geregistreerd staan waarmee frequent gehandeld wordt, bijvoorbeeld obligaties, aandelen etc. In het banking book staan bezittingen geregistreerd die langer op de balans staan, bijvoorbeeld persoonlijke leningen of hypotheken. Dat is de theorie, maar de praktijk is soms weerbarstig.

Kosten implementatie FRTB kunnen oplopen tot $200 miljoen voor grote banken

De huidige regelgeving geeft niet eenduidig aan welke instrumenten in welk ‘book’ horen en als gevolg, welk kapitaalbeslag moet worden berekend. FRTB perkt deze keuzevrijheid in en komt met strikte regels voor het plaatsen van instrumenten in het trading of banking book. Het overplaatsen van instrumenten van het ene naar het andere boek wordt ook niet meer toegestaan door de toezichthouders. Kapitaalvoordelen door verplaatsingen worden niet meer geaccepteerd. Het kapitaalbeslag moet voor en na de verplaatsing worden berekend. Herindeling van instrumenten over trading book en banking book kan directe consequenties voor de kapitaalpositie.

Hoge operationele kosten

Internationale toezichthouders spraken in het begin van negen keer zoveel kapitaalvoorziening die zakenbanken aan moesten gaan houden. Na wat gelobby in Basel werd dat verminderd. Consultancybureau Oliver Wyman deed onderzoek naar de effecten van implementatie van FRTB op grote Amerikaanse, Europese en Aziatische banken. Ze krijgen elk te maken met hoge operationele kosten, die per bank kunnen oplopen tot $200 miljoen. Een groot deel daarvan gaat zitten in de operationele kosten. Oliver Wyman verwacht dat deze banken zo’n 2.000 man nieuw personeel moeten aantrekken om eind 2019 compliant te zijn aan de nieuwe regels.

Geschikt personeel schaars

Of FRTB ook daadwerkelijk december 2019 als tijdstip van invoering heeft valt echter nog te bezien. De EU heeft een implementatieperiode van drie jaar voorgesteld en Amerikaanse en Europese regelgevers hebben naar verluidt een kritieke deadline laten verlopen over hoe banken de risico’s van leningen moeten inschalen. Echter, de meeste banken werken nog steeds met de originele deadline in het achterhoofd. Die noodzaak zit hem vooral in het vinden van gekwalificeerd personeel. De vraag naar risk-analisten is al hoog en wordt alleen nog maar hoger. In Londen gevestigde banken krijgen bovendien wellicht nog te maken met de effecten van een brain-drain door de brexit. Banken die de kat uit de boom willen kijken nemen een groot risico.