Midden- en kleinbedrijf komt makkelijker aan bankkrediet

21 juni 2018 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Ondernemingen uit het midden-en kleinbedrijf hebben de laatste steeds minder obstakels ervaren in het verkrijgen van bankkredieten. Sinds 2013 is het percentage mkb-ondernemers dat problemen ondervond bij het aanvragen van financiering zelfs met 50% gedaald.

Dat het goed gaat met de Nederlandse economie is geen nieuws. In 2017 groeide de Nederlandse economie met 3,3% en ook de komende jaren houdt de groei volgens economen aan met percentages van boven en rond de 2%. Dat is goed nieuws voor ondernemers, want door de economische voorspoed ondervinden zij in steeds mindere mate obstakels voor het verkrijgen van financiering.

Mkb’ers krijgen weer makkelijker bancair krediet

In een groeiende economie stijgen normaal gesproken ook de bedrijfsinvesteringen, om mee te kunnen groeien met de consumptievraag van consumenten en bedrijven. De afgelopen jaren zijn wat dat betreft moeilijke jaren geweest, want toegenomen regelgeving en een onzekere toekomstverwachting hebben banken terughouden genomen in het verstrekken van kredieten. De positieve kant hiervan is dat er allerlei nieuwe initiatieven zijn ontstaan om ondernemers aan investeringskapitaal te helpen.

Herstellende situatie

Onderaan de streep krimpt de bancaire kredietverlening nog steeds. Dat wil zeggen, het volume aan krediet dat verstrekt wordt is kleiner dan dat afgelost wordt op bestaande leningen. Echter, de mate waarin de kredietverlening afneemt is sinds 2016 steeds kleiner geworden. Dat betekent met andere woorden dat de situatie aan het herstellen is. Gevraagd naar de ervaringen van ondernemers uit het mkb, antwoordt de helft van hen - vergeleken met 2013 - dat zij minder obstakels ervaren in het verkrijgen van financiering van de banken. In Q4 2017 was voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2014 sprake van een jaar-op-jaar groei in kredietverlening aan mkb-bedrijven. Leningen boven €1 miljoen waren hier de belangrijkste aanjagers van.