BNG Bank en NN Group werken aan verduurzaming maatschappelijk vastgoed

08 mei 2018 Banken.nl 4 min. leestijd

BNG Bank en NN Group hebben zich verbonden aan het nieuwe initiatief Bewust Investeren. Deze financieringspropositie is ontwikkeld om gemeentes te helpen bij de verduurzaming van openbare gebouwen. Het is de bedoeling dat met het project de komende tien jaar minimaal 10 miljoen vierkante meter aan maatschappelijk vastgoed wordt verduurzaamd.

Terwijl het bij Nederlandse gemeentes over het algemeen niet ontbreekt aan de wil om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor de komende jaren, staan krappe budgetten en een tekort aan kennis, ervaring en tijd de overgang naar snelle verduurzaming van hun vastgoed vaak in de weg. Inwoners van gemeentes zijn in veel gevallen al bezig met het installeren van slimme meters, het isoleren van hun woning en het gebruik van groene energie, maar een stevige aanpak van maatschappelijk vastgoed blijft grotendeels uit: "In Nederland zie ik zoveel niet-verduurzaamde en slecht onderhouden maatschappelijke gebouwen waar mensen in werken, leren, sporten en recreëren. Gemeenten roepen hun inwoners op om te verduurzamen, maar lopen daar zelf niet in voorop. Dat moet én kan nu anders", stelt Gerben Dros, initiatiefnemer van Bewust Investeren.

Bewust Investeren is bedoeld om te zorgen voor een snelle verbetering van gebouwen die anders niet of pas op een veel later moment wordt uitgevoerd, zoals scholen, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen. Dros: "Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor onze kwetsbare omgeving, voor mensen die zich gezond en goed moeten kunnen voelen in gebouwen en voor bestuur dat zorgvuldig met beperkte middelen omgaat. Bewust investeren in onze toekomst."

Om te zorgen voor de versnelde verduurzaming is een speciale financieringspropositie ontwikkeld. Hierbij wordt een stichting opgericht in de gemeente die een gebouw dat toe is een verbetering koopt en verduurzaamt. Na dertig jaar komt dit gebouw weer in eigendom van de betreffende gemeente. Terwijl de gemeente met de verkoop van het vastgoed aan een gezamenlijk opgerichte stichting geld vrijmaakt, behoudt ze door de stichtings- en erfpachtstructuur haar regierol en het strategisch eigendom van het vastgoed: "De gemeente pacht het gebouw dertig jaar, met een breekoptie na vijftien jaar. De erfpachtcanon dekt de investeringen en kosten. Aan het einde van de looptijd heeft de stichting de financiering afgelost en krijgt de gemeente het gebouw in eigendom terug", aldus Bewust Investeren.

BNG Bank en NN Group werken met Bewust Investeren aan verduurzaming maatschappelijk vastgoed

BNG Bank en NN Group

BNG Bank en NN Group hebben zich als partners verbonden aan het initiatief. Voor de komende twee jaar hebben ze €300 miljoen beschikbaar gesteld voor Bewust Investeren. "Wij slaan een brug tussen institutionele beleggers en gemeenten om te investeren in de verduurzaming van Nederland", geeft initiatiefnemer Bart Hoevers van Bewust Investeren aan: "BNG Bank is de grootste financier van gemeenten. NN IP heeft de propositie van Bewust Investeren aantrekkelijk gemaakt voor institutionele beleggers die de wens hebben duurzaam te investeren in Nederland. BNG Bank en NN IP zijn pioniers in duurzaam financieren en beleggen, waarbij rekening wordt gehouden met ESG-criteria (environmental, social, governance, red.). Deze partners stellen ons in staat ons doel te bereiken."

Jelle van der Giessen, Chief Investment Officer van NN Group legt uit: "Onze rol in de samenleving gaat verder dan waarde creëren voor aandeelhouders. NN Group wil langetermijnwaarde realiseren voor een brede reeks van stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders, business partners en de samenleving als geheel. De keuzes die we vandaag maken, hebben invloed op de economie en de samenleving van morgen. De propositie van Bewust Investeren stelt ons in staat om heel concreet te investeren in de verduurzaming van vastgoed in Nederland. Ik ben blij dat we met NN Investment Partners (NN IP), onze vermogensbeheerder, deze propositie hebben kunnen ontwikkelen." 

Pauline Bieringa, directeur Public Finance van BNG Bank voegt toe: "BNG Bank is de grootste financier van maatschappelijk vastgoed in Nederland en één van de grootste financiers van het Energieakkoord. De bank faciliteert graag gemeenten die hun vastgoed willen verduurzamen. We zijn derhalve blij dat we deze financiering kunnen aanbieden in samenwerking met NN Group." Het samenwerkingsverband moet de komende tien jaar zorgen voor de verduurzaming van minimaal tien miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed.