Rabo: Startende huisartsen willen gezondheidscentrum

25 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Om de kwaliteit van de huisartsenzorg op peil te houden, het groeiend aantal taken in de eerstelijns gezondheidszorg te kunnen realiseren en meer parttime werk in huisartsenpraktijken mogelijk te maken, moeten alle zeilen worden bijgezet. Het eerstelijnsgezondheidscentrum zien startende huisartsen (81%) als de samenwerkingsvorm voor de toekomst, zo blijkt uit onderzoek van de Rabobank onder startende huisartsen. Het aantal eerstelijnsgezondheidscentra zal van 470 nu verdubbelen naar ca. 1000 in 2020, zo verwacht de Rabobank.

Regionaal huisartstekort 

Als gevolg van het zorgakkoord zullen de taken in de eerstelijns gezondheidszorg (waaronder de huisartsenpraktijk) zich uitbreiden en zal de groei in de tweedelijnszorg (de ziekenhuizen) beperkt zijn. Zo’n 2.000 huisartsen zullen de komende jaren hun praktijk overdragen of beëindigen. De positie van de in totaal 11.000 huisartsen komt hierdoor flink onder druk te staan. De vergrijzing onder huisartsen, het groeiend aantal taken en meer parttime werk leiden tot een vraag naar minimaal 2500 nieuwe huisartsen tot 2020. In Nederland als geheel ontstaat naar verwachting geen schaarste aan huisartsen, maar regionaal kan dat wel zo zijn. In de regio Groot Rijnmond, West-Noord Brabant Zuidoost Brabant, Veluwe, Achterhoek en Twente wordt een tekort aan huisartsen verwacht. Daar staat tegenover dat in stedelijke gebieden als Amsterdam, Almere, Utrecht en Den Haag er eerder sprake zal zijn van een overschot.

Startende huisartsen willen gezondheidscentrum

Goodwill terug

“Juist die eerstelijnszorg is cruciaal voor de gezondheid en dus ook productiviteit van ons land. De huisarts is ‘poortwachter’, maar vervult  meer en meer ook de rol van coördinator van de zorg in Nederland. Rabobank wil in samenwerking met de LHV de positie van de startende huisarts versterken”, zo licht Marleen Jansen, sectormanager gezondheidszorg Rabobank toe. Het onderzoek leert dat de 3 belangrijkste uitdagingen voor een startende huisarts zijn: het vinden van een juiste praktijk, het verkrijgen van financiering en het voeren van personeelsmanagement. Ook Goodwill lijkt terug van weggeweest. Bij overdracht wordt steeds vaker goodwill gevraagd. Indien er sprake is van goede resultaten is goodwill bancair te financieren.

Meer specialisme

Uit het onderzoek van Rabobank blijkt dat het merendeel van de huisartsen nu vooral samenwerkt binnen de eigen branche, met andere huisartsen. De verwachting is dat in de toekomst de huisarts zich binnen een samenwerkingsverband meer zal specialiseren. Zo’n specialisme zal afhankelijk zijn van de eigen interesse, de behoefte in een werkgebied en de strategische keuzes van een samenwerkingsverband. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen binnen een samenwerkingsverband die zich specialiseren op  verstandelijke beperkingen, chronische zorg of ouderenzorg.