Kinderen sparen minder vaak, ouders doen het voor hen

21 maart 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

Kinderen sparen minder vaak dan vroeger, in plaats daarvan doen hun ouders het voor hen. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat Kantar TNS liet uitvoeren onder ouders met (basis)schoolgaande kinderen, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Ouders schieten tegenwoordig vaker uitgaven voor, die hun kinderen vervolgens terugbetalen. Dat is een verschuiving van de traditionele gedachte van eerst sparen en dan uitgeven.

Het onderzoek van Kantar TNS (voorheen TNS Nipo) werd afgelopen week gepresenteerd, in het kader van de Week van het Geld, waarin duizenden bankmedewerkers gastlessen gaven aan basisschoolleerlingen. Het thema van de jaarlijkse Week van het Geld was deze keer ‘Samen sparen voor de klas’, met als onderliggende boodschap: wie kan sparen, is beter voorbereid op de toekomst.

Voor het onderzoek zijn 500 ouders met een kind in groep 6, 7, of 8 ondervraagd. Het onderzoek had oog voor hoe ouders en kinderen nu tegen sparen aankijken, in vergelijking met de tijd dat de ouders van nu nog kinderen waren.

Kinderen sparen nog steeds, maar ouders schieten meer voor

Ruim de helft van de ondervraagde ouders gaf aan als kind ook al te sparen. Dat kwam aardig overeen met de kinderen van nu. Opmerkelijk is dat een groot deel (75%) nog spaart in de traditionele zin, met een fysieke spaarpot en muntjes en biljetten. Een groot verschil met vroeger is dat de ouders tegenwoordig in groten getale sparen voor de kinderen. Waar dat vroeger nog maar weinig gebeurde (20%), is dat tegenwoordig eerder de norm (70%). Ook zijn er verschillen zichtbaar tussen toen en nu voor wat betreft het voorschieten door ouders. Het gaat doorgaans niet om hele grote bedragen, maar gebeurt in elk geval veel frequenter dan vroeger.

Was vroeger alles beter? Daarover zijn de meningen verdeeld. Als sparen inderdaad gelijkstaat aan beter, dan vindt ongeveer de helft van de ouders dat hun kinderen sparen even belangrijk vinden als zijzelf vroeger vonden. Een derde geeft aan dat zij sparen belangrijker vonden dan hun kind(eren) nu. Een minderheid (13%) geeft aan dat hun kroost sparen belangrijker vindt dan zij zelf vroeger.

Volgens het onderzoeksbureau zijn ouders tegenwoordig ‘als het ware de bankiers voor hun kinderen’.