Inkomsten uit betaaldiensten stijgen naar $2 biljoen in 2026

18 januari 2018 Banken.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

De payments-afdelingen van banken staan aan de vooravond van sterke groei binnen de retail- en groothandelsectoren, onder meer dankzij de snelle groei in opkomende markten. Hierdoor zullen de totale omzetten tussen nu en 2026 naar verwachting groeien met ongeveer $2 biljoen. Het groeitempo kan nog wel worden beïnvloed door veranderingen in de vraag vanuit opkomende economieën en de opkomst van fintechs binnen het payments-segment.

De laatste tijd ervaren banken toenemende druk van fintechs en andere digitale spelers binnen de financiële dienstensector. Stuk voor stuk proberen die hun technologische en sociale geslepenheid in te zetten om een deel van de waardeketen van banken weg te snoepen. Wel genieten de traditionele banken nog enkele voordelen, zoals een sterk regulatief overzicht en de aanwezigheid van veel kapitaal, waarmee ze de mogelijkheid hebben hun activiteiten te transformeren om zo nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan.

In een nieuw rapport van The Boston Consulting Group (BCG), getiteld ‘Global Payments 2017: Deepening the Customer Relationship’, verkent het strategiekantoor de huidige trends binnen de betaalmarkt, evenals binnen de gebieden waar de opkomende concurrenten de komende tijd mogelijk voet aan de grond zullen krijgen.

Verwachte groei binnen het payments-segment

Gekeken naar de zuivere omzetten komt het payments-segment nog altijd naar voren als zeer winstgevend voor banken. Tussen 2010 en 2016 is de markt gegroeid van $860 miljard tot $1,2 biljoen. De voorspelling is dat deze groei de komende jaren met een vergelijkbaar tempo zal aanhouden, waarbij tot 2026 wordt gerekend op een gemiddelde jaarlijkse groei van zo’n 6%. Dankzij deze toename moet de totale omzet binnen het segment tegen 2026 uitkomen op ongeveer $2,1 biljoen.

De groei is echter niet gelijk verdeeld. Zo zullen de opkomende markten naar verwachting rond de 60% van het marktaandeel in handen krijgen, een aanzienlijke stijgeng ten opzichte van het aandeel van 50% dan ze in 2016 hadden en de 38% die ze in 2010 voor hun rekening namen. Het hoge tempo dat de groei in de opkomende markten heeft in vergelijking met die in de ontwikkelde markten, is mede te verklaren aan de hand van het grote verschil tussen deze markten: waar in Noord-Amerika per hoofd van de bevolking $900 wordt verdiend, is dit in de Asia-Pacific regio slechts $100. Dit betekent dat zich in dit gebied nog enorm veel groeipotentieel bevindt. Hierbij stijgen de inkomens binnen de regio in hoog tempo en neemt de omvang van de middenklasse dan ook flink toe.

De omzet uit groothandel zal naar verwachting sneller stijgen dan de omzet uit retail

Retail vs groothandel

BCG ontdekte in zijn onderzoek dat er binnen het payments-segment ook grote verschillen in omzet zijn tussen de retail- en de groothandelsectoren. De retail-payments zullen naar verwachting tussen 2016 en 2026 groeien van $897 miljard tot $1,6 biljoen. Het belangrijkste groeisegment binnen deze categorie is dat van de betaalkaartentransacties, welke naar verwachting verantwoordelijk zal zijn voor 39% van de totale groei, oftewel voor $263 miljard. Kort daarop volgen de uit betaalkaarten verkregen rente en overige omzetten met 36%, oftewel $244 miljard.  

Binnen het groothandelsegment wordt een groei van 7% voorspeld, waarmee de sector het iets beter doet dan de retailsector, waar 6% groei wordt verwacht. Met deze 7% jaarlijkse groei zal het segment tussen 2016 en 2026 groeien van $290 miljard naar $555 miljard. Hierbij zal de omzet uit betaalkaartentransacties een bescheiden groei van $61miljard meemaken – oftewel 23% van het totaal – terwijl de inkomsten uit bankrekeningen met $151 miljard zullen stijgen – oftewel 57% van het totaal.

Groothandel-payments beschikken te midden onzekerheid over een sterke basis

In het onderzoek wordt opgemerkt dat het segment van payments binnen de groothandel waarschijnlijk een van de gebieden is die in de confrontatie met de toekomstige onzekerheden het meeste veerkracht zullen tonen. Het segment zal hierbij een flinke zet in de rug krijgen van de sterk stijgende vraag vanuit opkomende markten, die volgens de onderzoekers goed zal zijn voor rond de 73% van de totale groei die tot 2026 zal worden geboekt.

De markt zal hierbij waarschijnlijk met twee verschillende snelheden in omvang toenemen, waarbij de opkomende markten met een gemiddelde jaarlijkse groei van 8% aanzienlijk sneller in groeien dan de ontwikkelde markten, die naar de verwachting van de onderzoekers jaarlijks met gemiddeld 4% zullen groeien. Onder de invloed van geopolitieke omstandigheden zullen handelsstromen mogelijk ook gevolgen hebben voor de groei die de markt weet te realiseren. BCG wijst daarbij op drie mogelijke scenario’s: een ‘bearish’ scenario waarin ten opzichte van de cijfers van 2014 een groei van 4% wordt behaald, een ‘huidig’ scenario en een ‘bullish’ scenario waarin een groei van 70% wordt genoteerd.

Het onderzoek stelt ook dat banken binnen het groothandelsegment de komende jaren waarschijnlijk onder druk komen te staan van innovatieve partijen, grotendeels als gevolg van nieuwe technologieën als blockhain. Fintechs zouden erin kunnen slagen activiteiten met hoge winstmarges, zoals corporate payments en grensoverschrijdende kapitaalstromen, weg te kapen bij de traditionele banken: “Nieuwe betreders van binnen en buiten de financiële dienstverleningsarena maken gebruik van open banking en nieuwe technologieën en strijden zo met succes om een marktaandeel binnen de niches waarin de marges hoog liggen. Ondanks deze uitdagingen, kunnen banken die inzetten op hun langdurig onderhouden klantrelaties en de kracht van hun balans binnen deze omgeving nog altijd winnen. De eerste stap daarin is het finetunen van hun strategische focus.”