Winst en aantal klanten ASN Bank blijven groeien

19 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ASN Bank heeft haar nettowinst zien stijgen van €34,9 miljoen in 2012 naar €66,8 miljoen in 2013. Deze stijging van ruim 91% is voornamelijk een gevolg van een betere rentemarge en een stijging van de beheervergoeding uit haar beleggingsfondsen. Ook laat de bank weten dat duurzaam bankieren nog altijd populair is. Het aantal klanten steeg met 3,4% naar 607.673. De groei van de bank leidt ook tot een toename van het aantal medewerkers met 22,6% naar 140 medewerkers.

Bewogen jaar door de nationalisatie SNS REAAL

Voor de ASN Bank was 2013 een bewogen jaar door de nationalisatie van moederbedrijf SNS REAAL. Ten tijde hiervan kwam er ook extra aandacht voor de uitzettingen van de ASN Bank, onder meer voor de financiering van woningen via SNS Bank. “We hebben onze klanten actief benaderd en uitleg gegeven,” aldus Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank. “We hebben toegelicht dat deze financiering onze keuze is, voldoet aan onze duurzame criteria en het in onze visie past om te investeren in hypotheken waardoor mensen met vooral een gemiddeld inkomen goed kunnen wonen. Bovendien is het een investering met een relatief laag risico.”

Herstel van de rentemarge zorgt voor winststijging

In 2013 wist de ASN Bank haar rentemarge (het verschil tussen de rente op spaargeld en de rente op verstrekte leningen) te verbeteren ten opzichte van 2012. "Het rentebeleid van ASN Bank is gebaseerd op het streven de klanten een goede rente te bieden in combinatie met een gezond bedrijfsresultaat. Dit heeft geleid tot een betere rentemarge", aldus Goudswaard.

De provisies namen voornamelijk toe doordat de ASN Bank meer beheervergoeding uit de ASN Beleggingsfondsen ontving.De toevertrouwde middelen groeiden met ruim €300 miljoen tot meer dan €10 miljard (+3,2%). Het totale vermogen onder beheer nam toe met bijna €700 miljoe tot ruim €11,9 miljard (+6,2%).  Dit was vooral het gevolg van de groei van het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Milieu & Waterfonds, en van het feit dat ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. sinds november 2012 beheerder is van Energiefonds Overijssel.

ASN Bank - Cijfers 2013

Groei van het aantal medewerkers

In 2013 nam het aantal medewerkers toe met 22,6%. Deze groei komt door nieuwe werkzaamheden zoals het beheer van het Energiefonds Overijssel. Daarnaast investeert de ASN Bank in de kwaliteit van haar dienstverlening en verdere verdieping van haar duurzame activiteiten.

Prestaties duurzame beleggingsfondsen

De rendementen van het ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds waren respectievelijk 30,5%, 26,9% en 28,7%. Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds kwam uit op 0,4%; dat van het ASN Duurzaam Mixfonds op 13,5%. Het ASN-Novib Microkredietfonds realiseerde een rendement van 3,7%. Het ASN Groenprojectenfonds had een rendement van -0,5%.

Er werd in 2013 per saldo €77 miljoen nieuw geld in alle ASN Beleggingsfondsen belegd. Samen met de koersstijging van de meeste fondsen veroorzaakte dit een toename van het totale vermogen in de ASN Beleggingsfondsen met €225 miljoen (+16,3%).