Invoering PSD2 met enkele maanden uitgesteld

16 oktober 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De nieuwe EU-richtlijn PSD2 zou aanvankelijk medio januari 2018 ingevoerd moeten worden, maar dat is niet haalbaar. De invoering van de even revolutionaire als omstreden richtlijn over het delen van klantinformatie met andere betaalinstanties is uitgesteld. Het wetsvoorstel dat PSD2 inbedt in de Nederlandse wetgeving wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 uitgevoerd.

De richtlijn Payment Services Directive II (PSD2) verplicht banken om derden met een vergunning als betalingsinstelling – bijvoorbeeld FinTech bedrijven – toegang te verlenen tot betaalgegevens van hun klanten, mits de betreffende klanten daarvoor hun toestemming hebben gegeven. De betaalgegevens geven inzicht in welke aankopen de rekeninghouders hebben verricht, waar zij hun geld pinnen, hoeveel geld er maandelijks binnenkomt en hoeveel er uitgegeven wordt. Met deze transactie- en saldigegevens kunnen bedrijven consumenten beter voorzien van op maat gemaakte diensten, aanbiedingen en advertenties.

Uitstel 

Volgens uittredend Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is de vooraf opgestelde en afgesproken datum van 13 januari 2018 niet haalbaar. Dit schreef hij onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. De letterlijke tekst luidde: “Bij beoogde vergunningaanvragers, vergunningverleners, banken en toezichthouders bestaat behoefte aan duidelijkheid over wanneer de wet in werking zal treden. Ik zal hen laten weten dat voorjaar 2018 een realistische inschatting is.” Momenteel ligt het wetsvoorstel ter beoordeling bij de Raad van State.

Invoering PSD2 met enkele maanden uitgesteld

Open Banking

Het verschijnsel dat ontstaat door het (verplicht) delen van betaalgegevens wordt Open Banking genoemd. Een veelgenoemd voordeel van Open Banking is verbetering van de klantervaring, doordat diensten van verschillende aanbieders beter op elkaar aansluiten.

De belangrijkste reden voor het invoeren van PSD2 is het stimuleren van innovatie en (grensoverschrijdende) concurrentie. De regelgever is van mening dat meer openheid in het betalingsverkeer zorgt voor meer concurrentie met als gevolg een efficiënter Europees betalingsverkeer, lagere kosten voor transacties én meer diversiteit in betaalmethoden.

Inval bij banken

Het spreekt voor zich dat PSD2 voor banken op zichzelf geen prioriteit is. Immers, van de ene op de andere dag wordt de deur voor concurrenten wagenwijd opengezet en kunnen zij gebruikmaken van jarenlange arbeid die door banken is verricht. De Europese Commissie is bang voor tegenwerking van banken en deed daarom enkele dagen terug een kartelinval bij de Nederlandse Vereniging van Banken. De Commissie controleert of nieuwe regels om bankrekeningen aan apps van FinTech bedrijven te koppelen worden tegengewerkt en op deze manier nieuwkomers in de wielen gereden worden. Niet alleen in Nederland, ook in ‘enkele andere Europese lidstaten’ zijn inspecties uitgevoerd. De Commissie benadrukt dat het om een vooronderzoek gaat.