Centrale Plancommissie CPB benoemt Triodos CEO Peter Blom

05 oktober 2017 Banken.nl 1 min. leestijd

De Centrale Plancommissie, het advies- en toezichtsorgaan van onderzoeksinstituut het Centraal Planbureau, heeft vier nieuwe leden benoemd, met instemming van de ministerraad. Onder de nieuwe leden bevindt zich ook Peter Blom, de CEO van Triodos Bank.

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoekinstituut dat zich richt op het snijvlak van economie, wetenschap en overheidsbeleid. Sinds haar oprichting in 1945 voert het CPB, op eigen initiatief of in opdracht van overheidsinstellingen, beleidsanalyses uit. Om er op toe te zien dat de analyses van het CPB van voldoende wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijk relevant zijn, heef het CPB de Centrale Plancommissie in het leven geroepen, een eigen advies- en toezichtsorgaan. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Peter Blom, Ceo, Triodos Bank

Vier nieuwe leden

Onlangs heeft de minister van Economische Zaken de benoeming van vier nieuwe leden voor de Centrale Plancommissie voorgesteld. De ministerraad heeft met het voorstel ingestemd. De vier nieuwe leden zijn Dirk Jan van den Berg, Janneke Plantenga, Frida van den Maagdenberg en Peter Blom. Van den Berg is voorzitter van de Raad van Bestuur van bloedbank Sanquin, Plantenga is als hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit Utrecht en Van den Maagdenberg is lid van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum.

Peter Blom is sinds 1980, het jaar van de oprichting, werkzaam voor Triodos Bank. In 1989 werd hij benoemd tot algemeen directeur van de duurzame bank en sinds 1997 bekleedt hij de functie van directievoorzitter. Daarnaast is Blom bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken en voorzitter van de Raad van Toezicht van MVO Nederland.