Rabo: Westen gaat meer bijdragen aan mondiale groei

12 maart 2014 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

De bijdrage aan de groei van de wereldeconomie komt nog steeds voor het grootste deel uit de opkomende markten. Maar er vindt wel een verschuiving plaats naar het Westen. Rabobank verwacht dat de groei van de wereldeconomie dit jaar geleidelijk versnelt als gevolg van de groei van de geïndustrialiseerde landen. De belangrijkste risico's voor een verder herstel liggen in de opkomende economieën en China. Dit stelt Rabobank in hun Economisch Kwartaalbericht van maart.

Mondiale groeibijdrage verschuift van opkomende markten naar het Westen

De bijdrage aan de groei van de mondiale economie komt nog steeds voor het grootste deel uit de opkomende markten. Maar er vindt wel een verschuiving plaats naar het Westen. In 2014 nemen de opkomende markten naar verwachting gezamenlijk bijna 3/4 van de mondiale groei voor hun rekening. Vorig jaar was dit nog 4/5 deel.

 Rabobank - Mondiale groei

Hans Stegeman, Hoofd Internationaal Onderzoek bij de Rabobank: "Wij verwachten dat de groei van de wereldeconomie dit jaar geleidelijk versnelt, en dat komt vooral doordat de geïndustrialiseerde landen weer wat harder groeien, terwijl de groei in veel opkomende economieën juist wat vertraagt." In de geïndustrialiseerde wereld zijn de risico's enigszins afgenomen. Stegeman: "De fundamenten van de Amerikaanse economie lijken nu sterk genoeg voor aanhoudend herstel. Dat zal duidelijker zichtbaar worden als het extreme winterweer is opgeklaard. In Europa keert de groei ook voorzichtig terug, maar: geduld is een schone zaak."

Risico's voor een verder herstel liggen in de opkomende economieën en China

De wereldeconomie zal in 2014 en 2015 naar verwachting langzaam herstellen. Over de gehele linie zijn de risico's iets kleiner dan de afgelopen jaren, maar eventuele schokken kunnen in dit stadium wel grote gevolgen hebben. De belangrijkste risico's voor een verder herstel van de wereldeconomie liggen in de opkomende economieën en China. Ook een mogelijke escalatie van de spanningen tussen Oekraïne en Rusland vormt een bedreiging.

De monetaire verruiming in de VS wordt nu afgebouwd ('tapering'). In de afgelopen maanden is al duidelijk geworden dat dat mondiale effecten heeft. Stegeman: "Een aantal landen in de opkomende wereld is zeer gevoelig voor tapering. Die landen zijn nu meer met de kapitaalmarkt verweven dan voorheen en in combinatie met het ruime monetaire beleid in het Westen heeft dat mogelijk tot overkreditering geleid. Dit is een punt van zorg, omdat financiële crises in het verleden ook vaak vooraf zijn gegaan door sterke kredietgroei en een instroom van buitenlands kapitaal. Aan de andere kant zien de meeste bankenstelsels in de opkomende landen er relatief gezond uit. Bovendien is de totale omvang van de financiële sector als percentage van het BBP vrijwel overal veel minder groot dan in het Westen. De gevolgen van tapering lijken tijdelijk van aard en gemiddeld genomen relatief beperkt."

China balanceert tussen hervormen en stimuleren

De Chinese economie vormt wel een risico voor de mondiale groeivooruitzichten. "China is weliswaar financieel nog steeds behoorlijk gesloten, waardoor de monetaire stimulering in het Westen minder directe impact heeft gehad op de Chinese economie, maar toch had het land de afgelopen jaren de hoogste kredietgroei en zijn de totale schulden afgezet tegen het BBP nu zeer hoog. Gezien het aandeel dat China nu al heeft in de wereldeconomie vormt de combinatie van een lastige economische hervormingsuitdaging en een hoge schuldenberg een risico. De Chinese overheid moet koorddansen", aldus Stegeman.

Eurozone: Geduld is een schone zaak

Het economisch herstel in de eurozone, zoals zich dat in de laatste drie kwartalen van 2013 heeft afgetekend zal ook de komende tijd doorzetten. Van enige versnelling van de groei is dit en volgend jaar echter nog geen sprake. Stegeman: "Er zijn de nodige stappen gezet op weg naar een steviger fundament voor de toekomst van de eurozone, maar dit proces is zeer fragiel. De verschillen tussen lidstaten blijven groot en politieke risico's blijven aanwezig. Het herstel wordt onder andere gehinderd doordat er in alle sectoren nog steeds aan schuldreductie wordt gewerkt. Het beschikbare inkomen van de consumenten staat mede daardoor onder druk. Hoewel de geraamde groei na twee jaren van krimp positief stemt, zal het onvoldoende zijn om de werkloosheid in de meeste lidstaten substantieel te laten dalen. Wel lijkt het herstel breed gedragen en zijn de risico's minder groot dan in de jaren ervoor."