Vacatures financiële sector moeilijk in te vullen door imagoprobleem

19 juni 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het imagoprobleem van de financiële sector is een grote uitdaging voor HR-professionals bij financiële dienstverleners. Uit recent onderzoek blijkt dat de meerderheid van de HR-professionals in de financiële sector moeite heeft om vacatures in te vullen.

Het uitbreken van de financiële crisis heeft gezorgd voor enorme imagoschade voor banken en financiële dienstverleners wereldwijd. Ook in Nederland liep het imago van de bankensector schade op, met als gevolg dat consumenten weinig vertrouwen in de banken hebben. 

Uit een recent onderzoek van detacheerder van financiële interim professionals FBD Bankmensen blijkt dat ook HR-professionals in de financiële sector het imagoprobleem van de financiële sector opmerken. Maar liefst acht op de tien ondervraagde HR-professionals zijn het erover eens dat de financiële sector een imagoprobleem heeft. Henk Kelder, directeur van FBD Bankmensen, vertelt: “We merken dat er in de maatschappij veel onvrede is over de manier waarop de sector georganiseerd is.”

HR-professionals financiële sector hebben moeite met invullen vacatures

Vacatures invullen lastig

Bijna twee derde (65%) van de ruim 100 HR-professionals die aan het onderzoek deelnamen, geeft aan moeite te hebben om vacatures in te vullen. “We horen al dat men liever niet zegt dat hij of zij bij een bank werkt”, aldus Kelder. Hij voegt toe dat hij veel waarde hecht aan het beeld dat HR-professionals van de sector hebben: “HR-afdelingen zijn de antenne en het visitekaartje van bedrijven. Dat zij dit signaal afgeven, is dus veelzeggend.” 

Dat het imagoprobleem een van de oorzaken is van de moeite die HR-professionals ondervinden bij het werven van mensen, blijkt ook uit de vondst dat 95% op zoek is naar werknemers die bijdragen aan een positief imago van het bedrijf. 

Minder zekerheid

Een andere belangrijke oorzaak voor de moeite met vacatures invullen is de toegenomen onzekerheid voor professionals in de financiële sector. De helft van de ondervraagde HR-professionals stelt dat banken en verzekeraars minder zekerheid bieden dan vroeger en daardoor minder populair zijn geworden. 

Kelder: “De (financiële) zekerheid die de sector bood, is verleden tijd. En ook bij de bank staan de lonen onder druk, waardoor het verschil tussen de bank en andere sectoren kleiner wordt. En de reorganisaties, die elkaar snel opvolgen, zijn ook niet prettig.” Hij vult aan: “Wij raden aan om het bestaan bij de bankensector niet te romantiseren Als er een reëler beeld gegeven wordt over de kansen en mogelijkheden van een carrière bij de bank, dan draagt dat op de lange termijn bij aan een beter imago van deze sector.” 

FinTech

Tot slot geeft meer dan 90% van de respondenten aan dat zij geloven dat financiële instellingen nu moeten inzetten op innovatie om te voorkomen dat zij de concurrentieslag verliezen van nieuwe partijen, zoals FinTech-bedrijven. “Snel inzetten op innovatie zou een kans zijn om het dalende marktaandeel van traditionele spelers om te draaien. Daar komt nog een maatschappelijk voordeel bij: dergelijke innovaties moeten begeleid en geïmplementeerd worden, wat ook leidt tot werkgelegenheid voor niet-IT’ers bij de bank”, besluit Kelder.