Triodos Bank: Gestage groei, vooruitzichten positief

28 februari 2014 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Het balanstotaal van Triodos Bank stijgt in 2013 met 22% tot €6,4 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een emissie van aandelen. Het totaal toevertrouwd vermogen aan Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking groeit met 20% tot €9,6 miljard. De netto winst bedraagt €25,7 miljoen, een stijging van 14% ten opzichte van 2012. Het aantal klanten groeit met 18%. In november 2013 passeerde de bank de grens van een half miljoen klanten.

Directievoorzitter Peter Blom: “Door de gebalanceerde groei gedurende de afgelopen paar jaar is de bank nu een middelgrote bank geworden. Er is ontegenzeggelijk een groeiende behoefte aan duurzame banken als Triodos Bank”

Succesvolle emissie van certificaten van aandelen

In 2013 heeft de bank haar positie als financiële instelling verder versterkt. Het eigen vermogen is met 16% gestegen, waarvan €68 miljoen als gevolg van een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van duizenden particulieren die mede-eigenaar willen zijn van de bank. Het aantal certificaathouders stijgt van 26.000 naar meer dan 31.000.

Triodos - Groei is meer dan een cijfer

Lange termijn financiering cruciaal voor duurzame economie

Peter Blom: “Lange termijn financiering is cruciaal voor een duurzame economie. De heersende geneigdheid op de financiële markten om te focussen op de korte termijn, trekt middelen weg uit de reële economie. Door meer aandacht voor lange termijn financiering en door meer rekening te houden met de effecten op het milieu en de samenleving kunnen banken actief bijdragen aan een duurzamere toekomst.”

Nieuw kapitaal basis voor verder ontwikkeling bank

Het nieuwe aandelenkapitaal heeft bijgedragen aan een stijging van de Core Tier 1 Capital Ratio van Triodos Bank tot 17,8% eind 2013. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van tenminste 14%. Het nieuwe kapitaal biedt een basis voor de verdere ontwikkeling van de bank en de groei van de kredietverlening. Triodos Bank blijft ruimschoots voldoen aan de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen, beter bekend als Basel III. De leverage ratio van Triodos Bank is 8,7%. Het Europese minimum is 3%.

Groei kredietverlening achter bij verwachting

De kredietverlening steeg in 2013 met 8%. De verwachte groei was tussen de 15 en 20%. De belangrijkste reden voor de lagere groei is de afname van kortlopende kredieten aan Nederlandse overheidsinstellingen. Deze beleggingen maken volgens de regels van de financiële verslaglegging onderdeel uit van de kredietportefeuille. Deze beleggingen zijn vanwege liquiditeitsoverwegingen omgezet naar andere beleggingen die buiten de kredietportefeuille vallen. Zonder deze verandering zou de kredietportefeuille met 14% zijn gegroeid.

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef ondanks de economische recessie over het geheel genomen goed. Dit heeft geleid tot een daling in de totale voorziening voor probleemkredieten tot 0,49% van de gemiddelde kredietportefeuille (2012: 0,67%). De lange termijn interne benchmark voor voorzieningen is 0,25%.

Triodos Beleggingsfondsen

Triodos Investment Management voert de directie over 19 beleggingsfondsen. Het betreft zowel fondsen voor particulieren als voor institutionele beleggers. Het totaal beheerd vermogen bedraagt eind 2013 €2,5 miljard. De groei van de gezamenlijke beleggingsfondsen bedraagt €317 miljoen (een stijging van 15%).

Op hoofdpunten zijn in 2013 de volgende resultaten geboekt:

  • Balanstotaal Triodos Bank: €6,4 miljard (22% groei)
  • Triodos beleggingsfondsen: €2,5 miljard (15% groei)
  • Triodos Private Banking: €685 miljoen (23% groei)
  • Aantal klanten 517.000 (18% groei)
  • Kredietverlening: €3,5 miljard (8% groei)
  • Netto resultaat: €25,7 miljoen (14% groei)
  • Core Tier 1-ratio 17,8% (2012: 15,9%)
  • Aantal medewerkers 911 (16% groei)

Vooruitzichten voor 2014

Peter Blom: “In 2014 willen we ons primair richten op de kwaliteit en diversificatie van de kredietportefeuille. We zullen ons daarbij richten op kredieten aan duurzame koplopers en meer hypotheken voor duurzame woningen gaan verstrekken. Begin 2013 introduceerden wij als eerste in Nederland een hypotheek voor duurzame woningen, gekoppeld aan het energielabel: hoe groener de woning, hoe lager de hypotheekrente. Een belangrijke prikkel om woningen energiezuiniger te maken.”

Voor 2014 verwacht Triodos Bank een bescheidener groei in balanstotaal van tussen 5 en 15%. De winst zal naar verwachting op hetzelfde niveau blijven of iets verbeteren. De resultaten in 2014 zullen negatieve gevolgen ondervinden van de eenmalige extra belasting die de Nederlandse overheid heft als bijdrage aan de redding van SNS Bank.

Het aantal klanten zal naar verwachting stijgen met 10 tot 15%.