ABN: Tech bedrijven moeten handelen als tech nomaden

28 februari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Hoewel Nederland een goede kweekvijver is voor innovatieve start-ups speelt de Nederlandse TMT-sector op het wereldtoneel geen rol van betekenis. Nederlanders laten zich nog teveel beperken door de grenzen van het lokale ecosysteem en zijn hierdoor onvoldoende in staat om te profiteren van netwerken, kennis en financieringen die internationaal beschikbaar zijn. De oeroude Nederlandse handelsgeest biedt echter wel potentieel voor de start-ups. Dit is aanleiding voor ABN AMRO om extra in te zetten op het ondersteunen van de 'tech-nomaden'.

Volwassen ecosystemen en clusters ontbreken

Over de hele wereld hebben regio’s zich ontwikkeld tot veelbelovende ecosystemen voor internet- en softwarebedrijven. In Nederland staat het TMT-ecosysteem nog in de kinderschoenen. Hoewel Amsterdam een interessante uitvalsbasis is, is het nog geen cluster waar TMT-bedrijven zich massaal vestigen. Het ontbreken van een cluster heeft volgens ABN AMRO invloed op de innovatiekracht van de branche en het groeipotentieel van startende bedrijven. Slechts weinig Nederlandse TMT-start-ups slagen er in uit te groeien tot multinationals die de concurrentie met buitenlandse partijen kunnen aangaan. In de startfase van bedrijven is doorgaans voldoende investeringsgeld beschikbaar. In de groeifase is het voor TMT-bedrijven veel moeilijker hun weg te vinden in netwerken van andere TMT-ondernemers en naar investeerders. "Het is belangrijk dat we de start-up-cultuur verder omarmen, ook in latere levensfases", volgens Steven Peters, Sector Banker Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO.

ABN- Tech bedrijven moeten handelen als tech nomaden

Nederlandse handelsgeest heeft veel potentie in virtuele wereld

Hoewel Nederland in de internationale TMT-sector niet bovenaan staat, benadrukt ABN AMRO dat de Nederlandse handelsgeest ook in de virtuele wereld een kracht is. Nederland is sterk in cloud platforms, financiële innovatie (betalingen), ticketing, e-commerce en travel-boekingen. De Nederlandse thuismarkt is erg geschikt voor het ontstaan van innovaties. Er is een goede digitale infrastructuur en de Nederlandse consument is enorm techminded. Dat maakt Nederland een goede testmarkt voor nieuwe en bestaande internetdiensten.

Tech-nomaden verbreden blikveld naar de wereld

De drempels voor Nederlandse TMT-bedrijven zijn door de evolutie van het internet en cloud computing volgens ABN AMRO lager dan ooit. "De nieuwe generatie tech-ondernemers zijn feitelijk tech-nomaden voor wie de wereld het speelveld is. Zij bouwen hun bedrijven op de internationale platformen die het internet te bieden heeft. In aangrenzende landen en in de rest van Europa bevindt zich een enorme markt, waarin alle ruimte is om te groeien en tech-investeerders op zoek zijn naar nieuwe interessante bedrijven", vervolgt Steven Peters. "Dit betekent dat onze rol verandert. ABN AMRO stelt zich op als intermediair en wil als netwerkpartner een verbindende rol spelen voor bedrijven in de TMT-sector. Door te blijven bouwen aan ons netwerk van adviseurs, investeerders en dienstverleners kunnen we Nederlandse tech-ondernemers tijdens hun reis ondersteunen."