EU doet concessies voor snelle realisatie bankenunie

29 januari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Er is haast geboden bij de oprichting van een bankenunie en daar helpt een mogelijke patstelling tussen de EU-lidstaten en het Europese Parlement niet bij. Dat moeten de EU-lidstaten hebben gedacht bij het bespreken van hun vervolgstappen.  Om de vorming van een bankenunie niet verder te vertragen gaan de EU-lidstaten concessies doen aan hun eerdere akkoord over de tweede pijler van de bankenunie, het afwikkelingsmechanisme. Concessies zijn nodig omdat het Europees Parlement het op onderdelen niet eens is over het EU akkoord. De EU hoopt nog in maart een oplossing te vinden, voordat het parlement met reces gaat voor de Europese verkiezingen.

EU akkoord over afwikkelmechanisme en saneringsfonds

De 28 EU-lidstaten bereikten in december 2013 een akkoord over hoe zal worden omgegaan met banken die failliet dreigen te gaan - het zogeheten Single Resolution Mechanism (SRM) - en het bijbehorende saneringsfonds. In het akkoord staat dat een Europese toezichthouder wordt opgericht die zal toezien op het centrale proces rondom het ontmantelen van Europese banken die failliet gaan. Dit is ook een belangrijke eis van de Europese Centrale Bank die dit jaar toezicht gaat houden op de grote Europese banken. Daarnaast zal in 2025 een Europees fonds opgebouwd zijn van €55 miljard. Dit fonds moet voorkomen dat de belastingbetaler opdraait voor wanbeleid bij banken.

EU doet concessies

EU akkoord van de hand gewezen door het Europees Parlement

Het Europees Parlement ziet het akkoord van de lidstaten echter niet zitten. Zo vindt het EP de overgangsperiode van 10 jaar naar één Europees fonds te lang en het voorgestelde afwikkelingsmechanisme te log en te bureaucratisch.  Daarnaast is het Parlement het niet eens met het voorstel om de nieuwe afspraken onderdeel te laten uitmaken van het intergouvernementeel akkoord tussen de lidstaten onderling.

 Dijsselbloem heeft laten weten er weinig voor te voelen om de overgangsperiode te versnellen. "Vijf jaar is te kort om een fonds van 55 miljard op te bouwen", aldus de Eurogroep-voorzitter.

De Griekse minister van financiën Yannis Stournaras hoopt, als voorzitter van de raad van EU-ministers van financiën, in maart een oplossing te vinden, voordat het parlement met reces gaat voor de Europese verkiezingen. Stournaras zegt niet op welke punten de ministers bereid zijn concessies te doen.