Rabobank over economische impact verkiezing Trump

23 januari 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Met de inauguratie van Donald Trump als de 45e president van de Verenigde Staten is waarschijnlijk een periode aangebroken van grote economische verschuivingen in de VS. Senior VS Strateeg bij Rabobank Philip Marey geeft aan welke impact hij verwacht dat Trump zal hebben op de economie.

De afgelopen zes jaar bestond er een zogenaamde patstelling in de Amerikaanse politiek. Barack Obama was president voor de Democratische Partij, terwijl de Republikeinen het voor het zeggen hadden in het Amerikaanse Congres. Met de verkiezing van Donald Trump als Republikeinse president, belooft de patstelling te zijn doorbroken. Dit zal mogelijk enkele grote economische beleidsveranderingen tot gevolg hebben, met impact op zowel de economie van de VS als de wereldeconomie – en daarmee ook die van Nederland.

Aan de hand van een uitgebreide analyse van de beleidsplannen van de nieuwe Amerikaanse president en de gevolgen daarvan op economisch vlak heeft Philip Marey, senior VS strateeg bij de Rabobank de verwachte economische impact van de verkiezing van Trump in kaart gebracht. In een recente publicatie en video zet Marey verschillende Amerikaanse beleidsontwikkelingen uiteen die wereldwijd invloed kunnen hebben.

Binnenlands beleid

Een van de speerpunten van Trump’s economische beleid is om meer te gaan investeren in de infrastructuur. Hoewel investeringen in infrastructuur economische groei kunnen stimuleren, wijst Marey erop dat het enige tijd kost voordat de effecten van dergelijke investeringen zichtbaar worden. “Het kost namelijk tijd om de investeringsplannen te implementeren en het kan nog even duren voordat de investeringen leiden tot hogere economische groei”, aldus de strateeg.

Een andere belangrijke beleidsontwikkeling is de aanstaande verlaging van de belastingen in de VS. Trump wil het besteedbaar inkomen van Amerikaanse gezinnen verbeteren om zo tot hogere economische groei te komen. “Maar door de daling in de belastinginkomsten van de overheid zal het begrotingstekort oplopen en tot een hogere overheidsschuld leiden”, waarschuwt Marey. Daarmee komt volgens de VS strateeg de houdbaarheid van de overheidsschuld op de lange termijn onder druk te staan. “Vroegtijdige schattingen van de effecten van Trumps belastingplan wijzen op een stijging van de algemene staatsschuld van 108 procent van het BBP naar ten minste 136 procent in 2025.” Hierdoor komt de schulbetaalbaarheid in de VS, die van oudsher een kleine rentevoet heeft, op het spel te staan.

Als president wil Trump het ondernemersklimaat in de VS verbeteren door de wet- en regelgeving voor bedrijven terug te brengen. “Met name voor het midden- en kleinbedrijf waar de toegenomen regelgeving een belangrijk obstakel is geworden de afgelopen jaren”, aldus Marey. “Trumps plannen zullen voornamelijk leiden tot dalende bedrijfsbelastingen. Dit zal de economie een impuls geven.”

Een van de zaken die het ondernemersklimaat in de VS juist kan verslechteren is de verwachting dat Trump zich als President zal gaan bemoeien met de individuele investeringsplannen van bedrijven. “Als weloverwogen lange termijn beslissingen tot politieke tegenmaatregelen kunnen leiden wordt het lastiger voor bedrijven om te investeren, wat een negatieve invloed zal hebben op het binnenlandse ondernemersklimaat.”

Effecten van Donald Trump op de economie

Handelsbeleid
De beleidsontwikkeling die naar verwachting de grootste impact zal gaan hebben buiten de VS is het handelsbeleid dat de nieuwe president gaat voeren. Onder het mom van ‘make America great again’ wil Trump protectionistische maatregelen nemen op het gebied van internationale handel. “Het handelsbeleid van Trump is op dit moment vooral gericht op Mexico en China, maar ook Europa kan aan de beurt komen”, vertelt Marey.

De handelsmaatregelen, en mogelijke reacties daarop vanuit het buitenland zouden kunnen leiden tot een handelsoorlog, volgens Marey. Als Trump succesvol is in het op de korrel nemen van China en Mexico, kan hij volgens de strateeg ook zijn pijlen gaan richten op Europa. “Dan krijgt ook Nederland te maken met de protectionistische maatregelen van de Amerikanen.”