Knab: Consument voelt zich dom gehouden door bank

21 januari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De helft van de Nederlanders is van mening dat zij dom gehouden worden door hun bank (50%). Zo denkt het merendeel (55%) dat banken bewust informatie voor hen achterhouden en denkt 65% dat banken producten of diensten onnodig complex maken. Dit blijkt uit onderzoek van online bank Knab, uitgevoerd door Motivaction onder 1.058 Nederlanders.

Proactief meedenken

Banken zouden Nederlanders moeten informeren over fiscale of wetswijzigingen wanneer deze betrekking hebben op de persoonlijke financiële situatie, vindt 47% van de Nederlanders. Ook wil bijna de helft van de Nederlanders door hun bank geadviseerd worden over hoe zij het maximale uit hun geld kunnen halen (47%). Deze proactieve benadering gericht op persoonlijke financiën gebeurt volgens consumenten momenteel weinig tot niet. Slechts 5% van de Nederlanders vindt zijn bank proactief.

Knab - Consument voelt zich dom gehouden

Bank van de toekomst stelt zich onafhankelijk op

Als het gaat om persoonlijke financiën, stelt de overheid zich steeds minder beschermend op. Nederlanders zijn zich bewust van deze terugtrekkende beweging van de overheid en achten zichzelf verantwoordelijk voor voldoende inzicht in eigen financiën (89%). Het verkrijgen van dit inzicht is echter lastig. Consumenten vinden dat een bank hierbij meer zou moeten helpen (51%). Niet alleen door inzicht te geven in de financiële situatie bij één bank, maar door een totaalplaatje te laten zien van rekeningen of leningen, ook als die bij andere banken lopen (70%). Want een bank moet volgens 80% van de Nederlanders onafhankelijk advies kunnen geven.

Overzicht in financiën is voor consumenten belangrijker dan ooit

René Frijters, oprichter Knab: “De verzorgingsstaat wordt door de overheid steeds verder afgebouwd, waardoor consumenten steeds meer zelf voor hun oude dag moet zorgen. We voelen de effecten van de financiële crisis. Ook bedrijven leggen het beleggingsrisico bij pensioenopbouw steeds vaker bij de medewerker. Overzicht in financiën is voor consumenten daarom belangrijker dan ooit. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten hier een belangrijke rol weggelegd zien voor banken. Sterker nog, zij verwachten dat banken deze rol pakken. Mijn verwachting is dat hierdoor op korte termijn veel verandert binnen de markt en banken in zullen zien dat écht relevant zijn voor consumenten de toekomst is.”