ING schaft prestatiebeloning voor haar medewerkers af

28 juni 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In de nieuwe 3-jarige CAO van ING wordt de prestatiebeloning van medewerkers afgeschaft. ING liet vandaag weten een principeakkoord te hebben bereikt met de vakorganisaties over de CAO voor ING Bank in Nederland. De nieuwe CAO geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 voor 19.000 medewerkers van ING Bank en Westland Utrecht Bank in Nederland.

Nick Jue, Directievoorzitter ING Nederland: “ING en de vakorganisaties vinden het belangrijk om de medewerkers rust en zekerheid te bieden. Daarom is de CAO afgesloten voor een periode van 3 jaar, is er gekozen voor verlenging van het huidige Sociaal Plan en afschaffing van prestatiebeloning. Met het afsluiten van dit principeakkoord hebben we een belangrijke stap gezet in het vernieuwen en moderniseren van de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers van ING Bank in Nederland.”

Verantwoord belonen

Onder de nieuwe CAO zijn ING en de vakorganisaties een nieuw beloningsbeleid overeengekomen dat tegemoet komt aan de wens van een groot aantal medewerkers om tot een vereenvoudigde beloningssystematiek te komen. De nieuwe regeling sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen, de nieuwe wet- en regelgeving en ING's strategische doelstellingen.

Gematigde loonontwikkeling

In het nieuwe beloningssysteem is prestatiebeloning (de variabele beloningscomponent) afgeschaft. Hierdoor vervalt een deel van het huidige loon van de medewerkers. Om de stap naar een systeem zonder prestatiebeloning te kunnen maken is daarom een aantal maatregelen overeengekomen. Onderdeel hiervan is om het vaste salaris over de looptijd van de CAO te verhogen door middel van een stijging van in totaal 9% (2% op 1 oktober 2012, 1 augustus 2013 en 1 augustus 2014 en van 1,5% op 1 januari 2013 en 1 januari 2014). Het resultaat hiervan is dat de loonontwikkeling voor de medewerkers van ING Bank en WestlandUtrecht Bank in Nederland tot eind 2014 zeer gematigd zal zijn.

Eerder zijn zowel de vaste als variabele beloningen van de ING-top gematigd. Het bonusbeleid van het hoger management wordt de komende periode onder de loep genomen.

Thema’s: Het Nieuwe Werken en duurzame inzetbaarheid

Tevens is afgesproken Het Nieuwe Werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) zoveel mogelijk te faciliteren en de reeds lopende initiatieven gezamenlijk met de vakorganisaties te monitoren. Tijdens de besprekingen is daarnaast een groot aantal afspraken gemaakt om te zorgen dat medewerkers met plezier hun werk kunnen blijven doen tot hun pensioen.
Er worden verschillende programma's geïnitieerd om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers verder te verbeteren en de interne arbeidsmarkt transparanter en flexibeler te maken. Mede gelet op het verschuiven van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar per 1 januari 2014, is dit onderwerp alleen maar relevanter geworden.