28% minder executieveilingen van huizen dan 2012

12 december 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Tot en met september van dit jaar waren er 28% minder gedwongen verkopen van huizen dan in 2012. Tot en met Q3 van 2013 zijn er in totaal 1.309 gevallen van executieverkoop genoteerd. Dit blijkt uit cijfers van Veilingbiljet, een aanbieder van executieveilingen. Er zijn diverse aanleidingen voor deze daling aan te wijzen, aldus een woordvoerder van de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV).

Sinds het begin van de crisis zijn diverse huiseigenaren in de financiële problemen geraakt. Niet altijd kunnen deze mensen met hun schuldeiser(s) tot een betaaloplossing komen, waarop schuldeisers soms aandringen op executieverkoop van een huis. Door middel van een executieveiling wordt het huis dan gedwongen geveild, en met de opbrengsten worden de schulden afgelost. Volgens Veilingbiljet,een aanbieder van zulke executieveilingen, zijn er vorig jaar in dezelfde periode 1.822 huizen op deze manier verkocht, waarmee dit aantal 28% lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar.

Fors minder executieveilingen dan 2012

Aanleiding
Er kunnen meerdere aanleidingen ten grondslag liggen aan de daling in het aantal executieveilingen, meent Adriaan Helmig, notaris en voorzitter van de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV).

Enerzijds lijkt het er op dat er minder mensen in de problemen komen met hun schuldeisers, maar het kan ook zijn dat banken de periode van volmachten hebben opgerekt. Als de betalingsproblemen bij de huiseigenaren veel te groot zijn dan hebben banken de mogelijkheid om aan te dringen op een volmacht voor het verkopen van het huis. De bank heeft dan de controle over het al dan niet verkopen van het huis, maar moet wel betuigen dat tenminste de waarde betaald wordt die bij een executieveiling opgebracht zou worden.

Niet alle eigenaren kiezen echter voor de route van een volmacht en soms kan de woning simpelweg niet verkocht worden. In dat geval is een executieveiling een logisch gevolg. Er wordt echter niet graag voor die weg gekozen, want in de praktijk wordt er bij executieverkoop een lagere waarde gerealiseerd, wat voor beide partijen, de bank en de huiseigenaren, minder aantrekkelijk is. Dit wordt ook beaamd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Volgens de NVB doen banken er alles aan om, alvorens de weg van de executieveiling te moeten nemen, oplossingen voor de huiseigenaren te bedenken om met de betalingsachterstanden om te gaan. Alleen als er echt geen andere optie is wordt pas gekozen voor executieverkoop, en zelfs die worden soms op het laatste moment teruggetrokken, als er toch een last minute oplossing tussen de eigenaren en de crediteuren is gevonden.

Een derde reden voor een vermindering in het aantal executieverkopen kan volgens Helmig simpelweg liggen in het feit dat de woningsector zich lijkt te hervinden, met als gevolg minder behoefte aan executieverkopen of bankvolmachten.