ABN AMRO: Hogere winst door verkoop Griekse leningen

15 november 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

ABN AMRO heeft in het derde kwartaal een nettowinst gerealiseerd van €390 miljoen. Het onderliggende resultaat, geschoond van bijzondere posten, komt uit op €289 miljoen. In het netto resultaat is een forse vrijval begrepen van €101 miljoen als gevolg van de verkoop van de resterende Griekse overheidsgegarandeerde leningen. Als we de netto resultaten van ABN AMRO in de afgelopen 9 maanden vergelijken met dezelfde periode in 2012 dan daalde de nettowinst met 28%, onder meer als gevolg van hogere kredietvoorzieningen.

Hogere nettowinst door verkoop Griekse leningen

ABN AMRO realiseerde een nettowinst van €390 miljoen over het derde kwartaal van 2013. "Over het geheel genomen is dit een bevredigend resultaat gezien de moeilijkheden waarmee de Nederlandse economie te kampen heeft. In het resultaat is een forse vrijval begrepen van €101 miljoen na belasting als gevolg van de verkoop van de resterende Griekse overheidsgegarandeerde leningen", aldus bestuursvoorzitter Gerrit Zalm. "Nu deze leningen zijn verkocht hebben wij geen Griekse overheidsgegarandeerde leningen meer in onze boeken". Exclusief bijzondere posten, zoals de bovengenoemde vrijval, zou de nettowinst zijn uitgekomen op €289 miljoen, een stijging van €69 miljoen vergeleken met het vorige kwartaal, voornamelijk door lagere kredietvoorzieningen bij Commercial Banking.

Merchant Banking teleurstellend, Retail & Private Banking naar verwachting

Het retailsegment van ABN AMRO levert nog altijd de grootste bijdrage aan de winst van de bank, ondanks een daling van de nettowinst met 5%. Betere marges werden teniet gedaan door afschrijvingen op hypotheken en consumentenkredieten. Het private banking segment, ABN AMRO MeesPierson, verdubbelde haar netto resultaat naar €125 miljoen, tegenover €64 miljoen in de eerste 9 maanden van 2012. De resultaten van Merchant Banking in tal van activiteiten is teleurstellend. De nettowinst van Merchant Banking daalde fors, van €269 miljoen in 2012 naar €73 miljoen in 2013.

ABN AMRO - Q3 2013

Hogere operationele kosten en kredietvoorzieningen

De operationele kosten namen met 4% toe tot €3.454 miljoen. Geschoond van bijzondere posten stegen de operationele kosten met 9%. De stijging is voor een groot deel een gevolg van de hogere pensioenlasten door een forse daling van de in 2013 gehanteerde discontovoet.

Exclusief de eenmalige bijzondere posten als de verkoop van de Griekse leningen, zijn de kredietvoorzieningen met 25% gestegen tot €1.113 miljoen. Deze stijging is voornamelijk een gevolg van de hogere voorzieningen op MKB-leningen, hypotheken en consumentenkredieten.

ABN AMRO - Q3 2013 costs

Terughoudend ondanks positieve indicatoren

"Een aantal economische indicatoren lijkt erop te wijzen dat de crisis over het dieptepunt heen is", aldus Gerrit Zalm. "De huizenprijzen zijn in het derde kwartaal gestabiliseerd. Het consumentenvertrouwen toont eveneens een verbetering, hoewel het nog steeds negatief is. De inkoopmanagersindex voor de industrie bevindt zich op het hoogste niveau in twee jaar. Wij blijven echter zeer terughoudend. In het vierde kwartaal zullen de resultaten beïnvloed worden door de jaarlijkse heffing van de bankbelasting en verwachten wij hogere kredietvoorzieningen ten opzichte van het derde kwartaal (exclusief bijzondere posten)."