DSI: Zwaardere periodieke toetsing beleggingsadviseurs

15 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

DSI heeft de periodieke toetsing voor beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders verzwaard en aangevuld met eisen op onder andere het gebied van vaardigheden. De verzwaring van de toets is een gevolg van de sterk veranderende financiële dienstverlening die strengere eisen stelt aan de vakbekwaamheid van beleggingsprofessionals. Naast integriteit worden ook kennis en vervaardigheden periodiek getoetst zodat DSI adviseurs over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de behoeften van de klant goed in kaart te kunnen brengen en hen op basis daarvan te adviseren.

Verbetering van de vakbekwaamheid

Om als beleggingsadviseur of vermogensbeheerder een DSI certificering te ontvangen moet je voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakbekwaamheid. De 3700 geregistreerde adviseurs worden daarnaast periodiek getoetst op integriteit. Deze periodieke toets wordt door DSI nu verzwaard. Naast integriteit worden in de nieuwe toets ook getest op kennis en vaardigheden.

De Autoriteit Financiële Markten liet weten deze verzwaring van de toets een goede stap te vinden in de verdere verbetering van de vakbekwaamheid van de vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

DCI - Toetsing beleggingsadviseurs

Groot belang bij kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

 Jerry Brouwer, directeur van DSI, licht toe: “DSI-geregistreerde professionals willen aan de huidige normen blijven voldoen. Dat vraagt met name ook om het op peil houden van de vaardigheden van adviseurs om de behoeften van de klant goed in kaart te kunnen brengen en hen op basis daarvan te adviseren. De inhoud van de toets is bepaald door een DSI-commissie bestaande uit experts uit de sector.”

Dirk Schoenmaker, decaan van de Duisenberg School of Finance en voorzitter van DSI vult aan: “De sector heeft er veel belang bij om de kwaliteit van de dienstverlening
hoog te houden. Door met een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder in zee te gaan die bij DSI geregistreerd is, weet de klant dat deze voldoet aan de eisen die anno 2013 gesteld mogen worden.”

Samenwerking NIBE-SVV en Vrije Universiteit

DSI heeft het toetsprogramma ontwikkeld in nauwe samenwerking met NIBE-SVV Examens en de postgraduate opleiding Investment Management aan de Vrije Universiteit. NIBE-SVV Examens, het instituut dat de toets namens DSI afneemt, heeft op basis van een duidelijke visie op de veranderende beleggingsdienstverlening een bijpassende, innovatieve toetsmethodiek ontwikkeld. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van webcamtoetsing. De VU heeft haar expertise op het gebied van vermogensbeheer, maar ook op het gebied van beleggingsadvies ingebracht ten behoeve van de verdere professionalisering van de beroepsgroep.