PvdA: Risico schaduwbankieren moet beperkt worden

12 november 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De Partij van de Arbeid (PvdA) wil dat de Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloen de risico’s van schaduwbankieren beperkt. De strengere regelgeving voor banken kan, volgens de PvdA, leiden tot een vlucht naar de schaduwbankierwereld. “Ik roep het kabinet op om ook op het fenomeen schaduwbankieren meer toezicht te houden”, stelt Tweede Kamerlid Henk Nijboer.

Schaduwbankieren

Er is sprake van schaduwbankieren wanneer financiële instituties die niet onder toezicht staan en geen bankvergunning hebben, wel taken van banken uitvoeren (zoals het verstrekken van een lening). Banken kunnen door het financieren van zulke vehikels buiten hun balans om risico’s aangaan.

PvdA

Omvangrijke markt

Uit een internationale studie van de Financial Stability Board blijkt dat Nederland in absolute omvang de derde grootste schaduwbanksector ter wereld heeft. De Nederlandsche Bank (DNB) schat de omvang van de Nederlandse schaduwbanksector op ongeveer €1000 miljard. Dat is even groot als alle opgespaarde pensioenen in Nederland tezamen.

DNB presenteert maatregelen

De DNB geeft in haar rapport een overzicht van concrete maatregelen die kunnen worden genomen om meer grip op de sector te krijgen. Belangrijk is dat er ook toezicht wordt gehouden op financiële activiteiten die banken buiten hun balans om financieren. Ook moeten er eisen worden gesteld aan de buffers van schduwbanken en moet de internationale regelgeving worden geharmoniseerd. Minister Dijsselbloem zegt toe de adviezen van DNB uit te gaan voeren en de Tweede Kamer daar nader over te informeren.