Kredietbeoordelaars: Twijfel aan stabiliteit Rabobank

06 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) blijkt flink geschrokken van het aantal medewerkers van Rabobank dat betrokken was bij de Liborfraude en het falen van het toezichtmechanisme op deze groep. De Libor-affaire liet zien dat een dertigtal bankmedewerkers zich jarenlang (van 2005 tot 2011) kon inlaten met ongeoorloofde praktijken, zonder dat het interne toezicht van de bank dat opmerkte. Ook het management van Rabobank staat onder druk na het vertrek van bestuursvoorzitter Moerland, een aantal bestuurswisselingen en onderlinge spanningen in de afgelopen maanden.

AA-minus rating at risk

Standard & Poor’s (S&P) houdt er nu rekening mee dat zijn positieve oordeel over Rabobank en haar risico’s in de komende 12 tot 18 maanden negatief zal moeten worden bijgesteld, als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek naar de Libor-rentemanipulatie. Het moet blijken of het bestuur, management en bankbedrijf daadwerkelijk sterker is dan vergelijkbare bankbedrijven. Als dat niet het geval is, dan loopt Rabobank het risico dat de kredietbeoordelaar de hoge AA-minus-rating van Rabobank verlaagt.

Voorheen sterke pijlers Rabobank nu juist ter discussie

Rabobank maakte eerder bekend voor €774 miljoen aan boete te hebben gekregen voor haar rol in de internationale fraude met rentetarieven. “Tot dan toe waren juist het stabiele management, de voorzichtige strategie en het uitzonderlijk stabiele franchisemodel sterke pijlers in onze beoordelingen van Rabobank”, aldus Standard & Poor’s (S&P).

Wankel fundament

Het risico op massale schadeclaims van beleggers tegen de banken die bij de Libor-affaire betrokken zijn, de bedroevend slechte interne controlemechanismen en een ‘lakse’ bedrijfscultuur vormen alles bij elkaar een wankel fundament om snel actie te ondernemen en het onheil te keren, aldus Standard & Poor’s (S&P).

Onverwachte tekortkomingen

Het rapport van Standard & Poor’s (S&P) sluit aan op een rapport van collega kredietbeoordelaar Moody ‘s. “De Libor-affaire heeft voor ons onverwachte tekortkomingen aangetoond in de nalevingsprocedures van Rabobank”, aldus Moody’s.