NL banken hebben meer buffers dan Europese banken

25 september 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandse grootbanken hebben meer financiële buffers dan andere Europese grootbanken. De leverage-ratio* van Nederlandse grootbanken (ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS) ligt gemiddeld op 3,3%, terwijl het Europees gemiddelde op 2,9% ligt. Dat blijkt uit de antwoorden van het Ministerie van Financiën op Kamervragen naar aanleiding van de Miljoenennota. Het Ministerie baseert zich op de cijfers van het Basels Comité.

Beter dan Europa, internationeel gezien minder goed

De Nederlandse grootbanken kennen een hoger gemiddelde leverage-ratio dan hun Europese concurrenten. Internationaal gezien lopen de Nederlandse grootbanken nog achter. De gemiddelde leverage-ratio van internationale grootbanken ligt op 3,7%, tegenover 3,3% van de Nederlandse. Volgens het ministerie van Financiën liggen de relatieve groeiverschillen tussen de VS en de EU ten grondslag aan de verschillen in leverage-ratio. Daarnaast was de uitgangspositie van Europese banken slechter.

Buffers Europese banken

Buffers van kleinere Nederlandse banken niet zo sterk

De buffers van de kleinere Nederlandse banken zijn duidelijk minder sterk dan de kleine Europese en internationale banken. De leverage-ratio van de kleinere banken in Nederland ligt op 3,1%. Europese en internationale kleine banken scoren beduidend beter, met 3,4% respectievelijk 4,1%.

* Leverage ratio: het balanstotaal (of het uitgeleende geld) ten opzichte van het eigen vermogen. Deze maatstaf zegt iets over de hoogte van de financiële buffers.