Zalm overhandigt Blok rapport Duurzame Woningbouw

19 september 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederland kan in Europa op het gebied van duurzaamheid opnieuw een voorbeeldfunctie vervullen nu financiële instrumenten beschikbaar komen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. De mogelijkheid om leningen via de energierekening te vereffenen, opent de deur om initiatieven op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie te financieren. Dit zal een impuls geven aan de bouw en een bijdrage leveren in de strijd tegen de CO2-uitstoot en klimaatverandering. Dat concludeert ABN AMRO in het rapport Duurzame Woningbouw, dat Gerrit Zalm overhandigt aan Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

ABN - duurzaam

Inhaalslag maken

ABN AMRO stelt vast dat Nederland er niet in is geslaagd haar koppositie op het gebied van duurzaamheid te behouden. Nederland scoort matig bij de opwekking van duurzame energie. Zo wordt slechts 4% van de totale energieconsumptie duurzaam opgewekt. Dit staat ver af van de ambitie van de overheid om in 2050 alle energie duurzaam op te wekken. Als Nederland deze doelstelling wil realiseren, moet zij volgens ABN AMRO een inhaalslag maken. Volgens de bank is in de gebouwde omgeving veel winst te behalen ten aanzien van een lager energieverbruik en CO2-reductie.

Green Deal geeft duurzame impuls

Tot voor kort stonden problemen met de financiering duurzame aanpassingen in de weg. ABN AMRO concludeert dat gebrek aan geld niet langer een obstakel hoeft te vormen. Een belangrijk instrument om de Europese klimaatdoelstellingen in te lossen, is een nieuwe Green Deal waarmee de overheid het mogelijk maakt investeringen in duurzame initiatieven via de energierekening te vereffenen. De ruimere beschikbaarheid van financiering geeft een impuls aan de vraag. Hierdoor kan de bouwsector gestandaardiseerde methodes ontwikkelen voor duurzame bouw.

De kostenreducties die hieruit voortkomen, maken duurzame investeringen goedkoper en kunnen de vraag zodanig stimuleren dat aanbieders hun productie kunnen opschalen, wat eveneens tot kostenbesparingen leidt. Daarnaast biedt de Green Deal perspectieven voor financiële instellingen om nieuwe producten en aantrekkelijke kredietvoorstellen te ontwikkelen. Zo komt volgens ABN AMRO een zichzelf versterkend proces op gang.