Kabinet wil solide en integere bankensector

28 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Het kabinet is van plan om bij wet het beloningsbeleid van banken te regelen. Dat staat in de ‘Bankenvisie’ die de ministerraad goedkeurde. Veel banken hebben hun beloningsbeleid al aangepast, maar het kabinet wil meer zekerheid. De codes en regels van de Nederlandsche Bank (DNB) en alle andere maatregelen worden opnieuw bezien en samengebracht in één wettelijke regeling: de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Zo wordt een bonusplafond van 20% voor personen werkzaam in financiële sector, in de regeling opgenomen. Verder gaat het kabinet de screening van bestuurders en topbankiers uitbreiden naar bankmedewerkers, die risicovolle transacties uitvoeren. Ook benadrukt het kabinet dat de rol en het toezicht van de leden van raden van commissarissen of raden van toezicht versterkt moet worden, door hen streng te toetsen op geschiktheid en professioneel gedrag.

Klantbelang en de maatschappelijke rol

Het kabinet brengt in de ‘Bankenvisie’ het belang van het klantbelang en de maatschappelijke rol van banken uitdrukkelijk naar voren. Zij verwacht dat bestuurders en commissarissen hier expliciet aandacht aan zullen geven. Op basis daarvan is de bankierseed of belofte in het leven geroepen. In deze eed of belofte verklaren bestuurders en commissarissen de belangen van aandeelhouders, klanten, medewerkers en samenleving zorgvuldig af te wegen en de klant centraal te stellen. Omdat alle medewerkers zich bewust moeten zijn van de gedragsnormen, wil het kabinet deze eed of belofte ook verplicht stellen voor die medewerkers, die in hun werk het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden en voor medewerkers met inhoudelijke klantencontacten.

Kabinet - Nederland

Tuchtrecht

Ook wil het kabinet dat de financiële sector tuchtrecht zelf gaat organiseren. Essentieel onderdeel van tuchtrecht is een gemeenschappelijk normenkader en systeem, voortkomend en gedragen door de eigen groep. De financiële sector heeft inmiddels aangekondigd een stelsel van tuchtrecht in te gaan richten. Daarnaast benadrukt het kabinet het belang van een maatschappelijk statuut, waarin banken duidelijk maken wat hun visie is op de rol die ze in de samenleving willen vervullen. Een statuut zou ook kunnen helpen bij het herstel van vertrouwen in de banken.