Politiek stelt vragen over concurrentie hypotheekmarkt

20 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De PVV en de PvdA willen van Minister Dijsselbloem weten wat hij gaat doen om de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt te bevorderen. De PVV wil weten wat de minister gaat doen om het door Brussel opgelegde prijsleiderschapsverbod aan te pakken, volgens de partij één van de belangrijkste oorzaken van het gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. De PvdA wil weten hoe het besluit van Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog lange tijd laag te houden, in Nederland zal uitpakken.

Concurrentie op hypotheekmarkt

Aanpak negatieve effecten Prijsleidersverbod

De PVV wil graag weten hoe de regering de negatieve effecten van het prijsleidersverbod gaat aanpakken. Minister Dijsselbloem erkent dat het prijsleidersverbod een negatief effect kan hebben op de concurrentie. “Een nadeel van een prijsleiderschapsbeperking is dat de concurrentie kan worden beperkt.” Maar de minister is in zijn beantwoording nog weinig expliciet over zijn aanpak hiervan. “Zoals ik eerder heb aangegeven neem ik het concurrentieaspect van het prijsleiderschapsverbod mee in de lopende gesprekken met de Europese Commissie over onder meer de herstructurering van SNS." Daarbij wijst hij op het aflopende karakter van het probleem. “Het prijsleiderschapsverbod voor ING op de Nederlandse markt liep op 16 november 2012 ten einde. Het prijsleiderschapsverbod voor Aegon liep op 15 juni 2011 ten einde. Derhalve geldt alleen voor ABN AMRO nog een prijsleiderschapsverbod.”

Gevolgen rentebesluit ECB

De PvdA wilde weten hoe het besluit van Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog lange tijd laag te houden, in Nederland zal uitpakken. Minister Dijsselbloem benadrukt in zijn antwoord dat het aan de markt is hoe hiermee om te gaan. "Het is aan aanbieders zelf om te bepalen of en in welke mate zij het eventuele voordeel van lage financieringskosten doorberekenen middels een lagere hypotheekrente. Verder kunnen de totale omvang van de hypotheekportefeuille op de balans, strategische doelstellingen en concurrentie afwegingen van invloed zijn op het prijsbeleid van aanbieders. Een gezonde en goed werkende hypotheekmarkt vergroot de kans dat middels concurrentie druk op de prijzen ontstaat." Capaciteitsrestricties en een gebrek aan toetreding zijn volgens de minister de belangrijkste redenen waarom de marges op Nederlandse hypotheken de afgelopen jaren zijn gestegen. "Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om deze belemmeringen weg te nemen. Bovendien is de ACM een studie gestart naar mogelijkheden voor verbetering van de marktwerking in de bancaire sector, waaronder de hypotheekmarkt. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de toetredingsmogelijkheden op de markt."