DNB: Positievere emoties bij betalen met contant geld

02 augustus 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De keuze voor de wijze van betalen bij de kassa, contant of met een pinpas, maken wij niet bewust en gepland. De emotie wint het hier van onze ratio. Dit blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Ondanks dat we minder contant zijn gaan betalen krijgen we van het betalen met contant geld meer positieve emoties dan met betalen met een pas.

Wijze van betalen geen bewust gedrag

Nederlanders betalen aan de kassa vaker met contant geld dan met een pinpas. Zo werd in 2012 59% van alle aankopen contant betaald en 39% met een pinpas, aldus DNB. Er is wel al jaren een verschuiving te zien van contant naar pinpas betalingen. DNB heeft onderzoek gedaan naar de beweegredenen waarom we de ene keer contant en de andere keer met een pinpas betalen. Uit het onderzoek blijkt dat diverse manipulaties als het vergroten of verkleinen van het beschikbare budget of het tariferen van pinbetalingen, weinig effect hadden op onze betaalmethoden.

Contant geld

Meer positieve emoties bij betalingen met contant geld 

Daarnaast is een neurowetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij in een fMRI-scanner rechtstreeks in het brein van de consument is ‘gekeken’ terwijl betaalbeslissingen werden genomen.

Uit dit onderzoeksonderdeel kwam naar voren dat we van het betalen met contant geld per saldo meer positieve emoties hebben dan met een pinpas betaling. Zoals te zien is in onderstaande figuur.

DNB - Betalingsgedrag
Ook wijst het onderzoek uit dat mensen die contant betalen dit vooral uit automatisme doen. Voor pinnen geldt dit minder.