NHG: 48% meer gedwongen verkopen met verlies

04 juli 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het aantal gedwongen woningverkopen met verlies is in de eerste helft van dit jaar met 48% toegenomen ten opzichte van het eerste half jaar van 2012. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ondanks deze ontwikkeling is het garantievermogen van NHG op peil gebleven. Ook ziet NHG een verdere afname van het aantal woningverbeteringen.

Meer gedwongen verkopen met verlies
Het aantal verliesdeclaraties in verband met gedwongen verkopen is in de eerste helft van dit jaar met 48% gestegen. Daarnaast is ook het gemiddelde gehonoreerde verlies per woning met ongeveer 10% gestegen, aldus NHG. Door de aanhoudende prijsdaling van woningen is de kans op verlies bij noodzakelijk verkoop groter dan voorheen. Daarnaast is er volgens NHG sprake van een volume-effect. De afgelopen jaren zijn namelijk meer garanties verstrekt dan de jaren daarvoor. Het merendeel van de gedwongen verkopen (65%) zijn een gevolg van relatiebeëindiging. 15% komt door werkloosheid. De NHG ziet verder een significante daling van het aantal gedwongen verkopen via een veiling.

NHG - Verkoop met verlies

Afname woningverbetering zet door
Uit de cijfers van NHG blijkt dat het aantal verstrekte garanties voor de verbetering van de eigen woning met 25% is afgenomen. Het afgelopen half jaar zijn hiervoor 8.800 garanties verstrekt tegen 11.700 garanties in het eerste half jaar van 2012. Deze sterk dalende trend is het gevolg van het feit dat woningverbetering vanaf medio 2011 niet meer volledig, maar tot maximaal de hieruit voortvloeiende waardevermeerdering kan worden meegefinancierd. 

In onderstaande grafiek is het aantal nieuwe garanties per kwartaal weergegeven.

NHG - Aantal garanties

“Vanwege de noodzakelijke inbreng van eigen geld zien eigenaren-bewoners die over onvoldoende eigen middelen beschikken, in toenemende mate af van investeringen in woningverbetering”, stelt Karel Schiffer. “Dit gaat op enig moment ten koste van de kwaliteit en duurzaamheid van het particuliere eigen woningbezit in Nederland.”

Nationale Hypotheek Garantie