ABN AMRO terughoudend met financieren van schaliegas

03 juli 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO heeft besloten om voorlopig terughoudend te zijn met het direct financieren van de winning van schaliegas. Dit is door de bank vastgesteld in een nieuwe versie van haar duurzaamheidsbeleid als gevolg van de opkomst van onconventionele technieken voor de winning van olie & gas. De herziening van haar duurzaamheidsbeleid moet later in dit jaar zijn afgerond.

Discussie over winnen schaliegas
Ondanks dat er in Nederland geen schaliegas wordt gewonnen is er sprake van een actuele discussie of het winnen van schaliegas in Nederland mogelijk moet worden. Minister Kamp van Economische Zaken heeft een commissie verzocht de effecten van boren naar schaliegas in kaart te brengen. In de VS is schaliegas in relatief korte tijd onderdeel geworden van de energiemix.

ABN AMRO - Schaliegas

ABN AMRO neemt regionale context in ogenschouw
Ondanks dat het beleid nog niet af is, is vastgesteld dat ABN AMRO voorlopig terughoudend zal zijn met het direct financieren van de winning van schaliegas. Elke aanvraag hiervoor wordt vooralsnog afzonderlijk beoordeeld ten opzichte van internationale best practices op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast zal de bank de lokale context, waaronder het maatschappelijk draagvlak voor de winning van schaliegas in de regio, zeer goed in ogenschouw nemen bij het nemen van een beslissing.