ASN Bank groeit en wint klanten van ABN AMRO en ING

26 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ASN Bank blijft groeien. Het groeitempo was echter iets minder dan in de voorafgaande jaren. Dat meldt directeur Ewoud Goudswaard van de ‘duurzame’ bank.

In 2012 kreeg ASN Bank er 51.000 klanten bij. Doordat de spaarloonregeling werd afgeschaft raakte de bank 23.000 spaarloonregelingsklanten kwijt. Onder de streep nam het totale aantal klanten in 2012 toe met 12.000. Dit resulteert in een netto bestand van 587.000 klanten. De nieuwe klanten kwamen net als de voorgaande jaren vooral van ABN AMRO en ING. Goudswaard was tevreden over deze  toename van het aantal klanten en hij verwacht verdere groei en streeft op de lange termijn naar een miljoen klanten.

Hoewel in de voorgaande jaren de procentuele groei groter was, nam het beheerde spaargeld toe met 9%. De nettowinst nam vorig jaar af van €51,1 miljoen naar €34,9 miljoen. Deze daling is vooral te wijten aan de lage rentestand.

ASN Bank groeit gestaag

ASN Bank (dochter van SNS Reaal) is sinds 1 februari van dit jaar officieel staatsbank, omdat moederbedrijf SNS Reaal toen werd genationaliseerd. Volgens Goudswaard heeft ASN Bank van deze nationalisatie geen last gehad.

De kritiek van hoogleraar economie Bert Scholtens dat ASN Bank veel minder in duurzame projecten investeert dan uit reclame-uitingen blijkt, heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de bank. Volgens Scholtens gebruikt de bank slechts minder dan 20% van het geld dat klanten inleggen voor investeringen in duurzame projecten. “Niet leuk” noemt directeur Goudswaard de kritiek, “maar het heeft niet veel invloed op ons klantenbestand”. Tevens heeft Scholtens een beperkte visie op duurzaamheid, aldus Goudswaard. Bij ASN Bank vallen ook wonen, werken, onderwijs en zorg onder duurzaamheid, zo valt te lezen in het ASN-jaarverslag.

ASN- Bank maakte ook bekend dat voormalig GroenLinks leider Femke Halsema de nieuwe voorzitter van de raad van advies van de bank wordt. Zij volgt oud-PvdA kamerlid Saskia Noortman-Den Uyl op, die sinds 2008 voorzitter was. De raad van advies adviseert de directie van ASN bank en toetst de invulling van de duurzame missie van de bank. In mei breidde de ASN Bank haar raad van advies uit met twee nieuwe leden.