NVB ziet ook rol pensioenfonds in dichten funding gap

25 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

In het onlangs gepubliceerde visiedocument van de Nederlandse Vereniging van Banken "Een nieuwe balans" meldt de vereniging dat zij voor het oplossen van de Nederlandse funding gap een belangrijke rol ziet weggelegd voor pensioenfondsen.

Funding gap
Nederlandse banken hebben te maken met een financieringsprobleem. In Nederland wordt meer krediet verstrekt aan consumenten en bedrijven dan dat kan worden gefinancierd met spaargeld en gelden van de kapitaalmarkt. Dit wordt de funding gap genoemd. De Nederlandse hypotheekportefeuille is hierbij de grootste uitdaging.

NVB - Fundingsgap pensioenfonds

Volgens de NVB kunnen Nederlandse banken relatief weinig funding ophalen via de Nederlandse spaarmarkt. "Nederlanders sparen veel, maar doen dit vooral via pensioenopbouw. Het spaargeld dat banken in Nederland kunnen aantrekken is niet voldoende om de financieringsbehoefte van consumenten en bedrijven te kunnen voldoen".

Volgens de NVB wordt de pijn deels verzacht doordat Nederlandse banken ook in het buitenland spaargeld aan trekken en doordat zij met hun relatief goede kredietwaardigheid in staat zijn om significante bedragen op de kapitaalmarkt op te halen. "Dit maakt een Europese bankensector, waarin financiering zonder beperking tussen lidstaten kan bewegen, van levensbelang voor de Nederlandse banken en hun funding probleem".

Structurele maatregelen noodzakelijk
Volgens de NVB zijn structurele maatregelen noodzakelijk om dit probleem voor de langere termijn op te lossen. Banken zullen hun hypotheekschuld op hun balans moeten verkleinen. De NVB ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de pensioenfondsen en institutionele beleggers. Samen met de politiek wil de NVB komen tot een oplossing om de belemmeringen om te investeren in Nederlandse banken zoveel mogelijk op te heffen. In maart dit jaar kwam Kees van Dijkhuizen, nu CFO bij ABN AMRO, ook tot deze conclusie na een onderzoek in opdracht van minister Stef Blok. Al eerder kwamen APG en PGGM met het voorstel voor een Nationale Hypotheekbank.