PE-Programma voor executives en commissarissen 2023-2024 (Nyenrode)

Organisatie
Datum
02 februari 2024
Inschrijven voor
30 oktober 2023
Type event
Workshop
Doelgroep
Open
Locatie
Breukelen
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Volgens artikel 3:8 Wft van het Burgerlijk Wetboek moeten verzekeraars beschikken over geschikte en betrouwbare bestuurders, leden van een toezichthoudend orgaan en tweede echelon leidinggevenden. Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling ben je dus verantwoordelijk om je sectorkennis up-to-date te houden.

Dat kan met het PE-Programma van het Verbond van Verzekeraars en Nyenrode Business Universiteit. Door het volgen van vier modules, verspreid over 2 jaar, ben je in staat de noodzakelijke kennis bij te houden. De combinatie van academische kennis én praktische toepasbaarheid zorgt voor een hoog leerrendement.

Startdatum: diverse startdata in 2023 en 2024 | Colleges: van 8.45 tot 16.15 uur of van 14.00 tot 21.30 uur | Locatie: Breukelen | Duur: 4 dagen (verspreid over 2 jaar).

De volgende modules worden aangeboden in de periode 2023-2024:

 • Module 1: Purpose, people en positionering
  In deze module wordt het beroep vanuit de samenleving op de verzekeringssector vanuit verschillende invalshoeken belicht. We gaan in op de purpose, de veranderende arbeidsrelatie en de positionering van de sector en de gevolgen voor het aansturen vanuit het management.
 • Module 2: Innovatief leiderschap, governance en inclusiviteit
  In deze module gaan we dieper in op de actuele thema's op bestuurlijk niveau zoals inclusiviteit/diversiteit, duurzaam werkgeverschap en innovatief leiderschap.

Start in 2024

 • Module 3: IMVO-convenant en ESG
  Binnen deze module staat duurzaamheid centraal, we gaan in op het nieuwe IMVO-convenant van het Verbond, bespreken de actuele stand van zaken op ESG-gebied en laten ons inspireren vanuit de praktijk.
 • Module 4: Digitale transformatie en Open Insurance
  Deze module gaat in op digitale transformatie en de belangrijke keuzes die iedere organisatie moet maken door deze transformatie. We bekijken de impact van Open Insurance en laten een succesvol voorbeeld van embedded insurance aan het woord.

Alle modules staan los van elkaar en zijn los van elkaar te volgen. Het is geen probleem om op een later moment in te stappen. Echter, iedere module wordt gedurende een half jaar aangeboden.

Als directeur, bestuurder, toezichthouder, commissaris of senior manager werkzaam in de verzekeringsbranche ((her-)verzekeraars, volmachten, intermediairs, adviesbureaus) houd je met deze opleiding je sectorkennis up-to-date. Voor bestuurders en toezichthouders is de inhoud van de modules grotendeels hetzelfde, echter kunnen praktijkvoorbeelden verschillen.

 • Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen jouw sector
 • Permanente educatie-cyclus
 • Efficiënte kennisoverdracht en ervaringen uitwisselen met vakgenoten
 • Deelnamebewijs ten behoeve van de PE-registratie

Wil je meer informatie over het programma of wil je je inschrijven? Klik dan op onderstaande knop. Door op de knop te klikken word je doorgeleid naar de website van onze opleidingspartner Nyenrode.

Volgens artikel 3:8 Wft van het Burgerlijk Wetboek moeten verzekeraars beschikken over geschikte en betrouwbare bestuurders, leden van een toezichthoudend orgaan en tweede echelon leidinggevenden. Zij spelen een belangrijke rol bij het vertrouwen van de consument in de sector en zijn in staat dit vertrouwen te vergroten. Daarom toetst De Nederlandsche Bank deze bestuurders en toezichthouders op geschiktheid en/of betrouwbaarheid volgens de ‘Beleidsregel Geschiktheid 2012’ van de DNB en de AFM. Er wordt gekeken of een kandidaat beschikt over voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie te vervullen. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • bestuur, organisatie en communicatie, inclusief sturing geven aan processen, taakgebieden en medewerkers, en het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder;
 • producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten;
 • beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden;
 • evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij de belangen van klanten en de relatie met andere stakeholders een centrale positie innemen.

Het is dus belangrijk dat verzekeraars waarborgen dat bestuurders, commissarissen en tweede echelon leidinggevenden geschikt blijven voor de functie die zij vervullen. Het Verbond van Verzekeraars heeft in de Gedragscode Verzekeraars het belang hiervan onderstreept (Gedragsregel 18). Om de bestuurders en interne toezichthouders van onze leden hierin te ondersteunen heeft het Verbond samen met Nyenrode het permanente educatie programma ‘PE-Programma voor executives en commissarissen’ ontwikkeld.

Event informatie

Organisatie: Verbond van Verzekeraars

Datum: 02 februari 2024

Inschrijven voor: 30 oktober 2023

Type event: Workshop

Doelgroep: Open

Locatie: Breukelen