CSRD: van compliance exercitie naar strategische kans

Organisatie
Datum
25 mei 2023
Inschrijven voor
25 mei 2023
Type event
Seminar
Doelgroep
Open
Locatie
Den Haag
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vormt aanleiding om ESG te integreren in de gehele organisatie van de verzekeraar, reikend van strategie tot verslaglegging.

Hoe ziet dit transitiepad eruit voor verzekeraars? Hoe vertaal je de uitgebreide CSRD- en ESRS-vereisten naar concrete stappen op een manier die strategische kansen oplevert? Antwoord op deze vragen hoor je tijdens de workshop die het Verbond in samenwerking met partner EY op 25 mei organiseert. Tijdens deze workshop delen we verzekeringssectorspecifieke CSRD-ervaringen en krijg je praktische handvatten.

De sessie richt zich op 4 essentiële thema’s (strategie, governance, dubbele materialiteit en het stellen van doelen), die in break-outsessies aan de orde komen. Als deelnemer doorloop je alle vier de thema’s om zo tot een volledig beeld te komen. Alle kennis en kunde kun je daarna direct in de praktijk brengen binnen je eigen organisatie.

EY faciliteert als ESG-kennispartner van het Verbond de discussie tijdens deze middag. Ook faciliteert hij de break-out-sessies. Tot slot gaan EY en het Verbond met een multidisciplinair team in op verschillende thema's binnen de CRSD. FSO Consulting Sustainable Finance-leader Bouke Evers van EY leidt dit gesprek.

Bestemd voor

Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor medewerkers van verzekeraars met als taak verslaglegging en reporting, duurzaamheid, juristen en investment officers.

Programma

Aanvang:     15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur
Einde:         17.00 uur, aansluitend netwerkborrel 

15:00 Opening en introductie door Bouke Evers, leader FSO Consulting Sustainable Finance EY
15:10 Break-outsessies, in 4 parallelle rondes, o.l.v. EY
         15:10 - 15:35 – deelsessie ronde 1
         15:35 - 16:00 – deelsessie ronde 2
         16:00 - 16:25 – deelsessie ronde 3
         16:25 - 16:50 – deelsessie ronde 4
         Thema’s:
         - Strategie en business model
         - Governance en de organisatie
         - Dubbele materialiteit: impact, risico’s en kansen
         - Doelen, actieplannen en capaciteit
         NB. Álle deelnemers volgen álle deelsessies een keer in kleine groepjes.
16:50 Wrap Up
17:00 Afsluiting en netwerkborrel

Voor ieder van de deelsessie is een spreker van EY aanwezig.

Kosten

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show

Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat

Na deze bijeenkomst kun je ESG integreren in de gehele organisatie van de verzekeraar, reikend van strategie tot verslaglegging. Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten

Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen

Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging

Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring

De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership

De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.

Event informatie

Organisatie: Verbond van Verzekeraars

Datum: 25 mei 2023

Inschrijven voor: 25 mei 2023

Type event: Seminar

Doelgroep: Open

Locatie: Den Haag