Klimaatmiddag

Organisatie
Datum
11 oktober 2022
Inschrijven voor
07 oktober 2022
Type event
Seminar
Doelgroep
Open
Locatie
Den Haag
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Door klimaatverandering heeft onze samenleving te maken met nieuwe risico’s. Deze hebben op hun beurt een enorme impact op onze sector. Hoe pas je je daar als verzekeraar op aan? De Klimaatmiddag begint met de keynote-speech van weervrouw en klimaatdeskundige Helga van Leur, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en wat we kunnen doen om ons voor te bereiden. Stel na afloop al je vragen in de zaal en ga met elkaar in discussie.

In deelsessies delen deskundigen hun kennis, we gaan met elkaar de diepte in en beantwoorden vragen als: Hoe kun je schade op een circulaire, duurzame manier herstellen? In hoeverre kunnen we als sector voorlopen op en afwijken van de producteconomie en een strategisch, duurzaam beleggingsbeleid voeren? En, hoe zit het early warning system van het KNMI in elkaar, en wat voor impact kan dit nieuwe systeem op kleine en grotere schaal hebben?

We staan uitgebreid stil bij deze en meer uitdagende, urgente topics: hét moment waarop betrokkenen uit de sector samen komen om elkaar te leren kennen, met elkaar te discussiëren en samen naar inspirerende sprekers te luisteren.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m vrijdag 7 oktober a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor

Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor directies, bestuurders, beleidsadviseurs, riskmanagers van verzekeraars, banken, pensioenfondsen en expertisebureaus, vermogensbeheerders en verzekeringsmakelaars.

Sprekers plenaire deel

Gastheer | Richard Weurding | algemeen directeur Verbond van Verzekeraars
Richard opent de middag en licht toe wat er binnen het Verbond van Verzekeraars gebeurt op het thema klimaat.

Keynote | Helga van Leur | weervrouw en klimaatdeskundige
Helga neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen op gebied van klimaatverandering en de gevolgen voor Nederland en de wereld. Wat wordt de impact en op welke termijn? Wat kunnen we doen om ons hier als financiële sector zo goed mogelijk op voor te bereiden? Kunnen we het tij nog keren? Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen en onderlinge discussie.

Programma

Aanvang: 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur met de studentenmarkt)
Einde:     17.00 uur met aansluitend een borrel

  • Opening door Richard Weurding
  • Keynote: Helga van Leur
  • Discussie met de zaal

Pauze en studentenmarkt

  • Deelsessies ronde 1
  • Deelsessies ronde 2
  • Afsluiting en borrel

Informatie over de deelsessies

Bij inschrijving kan je twee van onderstaande deelsessies kiezen. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

Beleggen: Hoe kan de integratie van klimaatrisico in de beleggingscyclus leiden tot nieuwe inzichten?

Dennis Heijnen | beleidsadviseur Financieel Economische Zaken Verbond
Rik Maas | senior manager bij EY Actuarissen

Is klimaatrisico iets van de lange termijn, en nu niet relevant, of juist iets wat ook voor de korte termijn een wezenlijke impact heeft op de beleggingsstrategie? Rik Maas van Verbondspartner EY neemt je mee in de wijze waarop je (het beheersen van) klimaatrisico’s zorgvuldig en structureel een plek kunt geven in jouw beleggingscyclus. Hij doorloopt aan de hand van een praktijkcasus de vier stappen van de beleggingscyclus.

De impact van klimaatverandering: Hoe monitoren we de gevolgen van extreem weer?

Vylon Ooms | beleidsadviseur Klimaat Verbond
Peter Siegmund | klimaatonderzoeker KNMI

Samen met het KNMI kijken we naar de toekomstige verwachtingen rondom extreem weer. Wat voor soorten extreem weer nemen in de toekomst toe? Hoe zie we de impacts van extreem weer terug in cijfers van verzekeraars? Het Verbond presenteert de Klimaatmonitor om inzicht te geven in de gevolgen van extreem weer die we nu al zien.

Overstroming: Hoe maken we het verzekerbaar?

Timo Brinkman | beleidsadviseur Klimaat Verbond
Detmer Koekoek | director Financial Sector Royal Haskoning DHV
Lars de Ruig | consultant in Flood Risk and Adaption Royal Haskoning DHV
Harko Kremers | senior vice-president Guy Carpenter
Marc Melsen | EMEA Senior Cat Advisor Guy Carpenter

In deze sessie geeft het Verbond een update over de ontwikkelingen binnen de vereniging en de overheid. Royal Haskoning-DHV zoomt in op overstromingsrisico’s en maatregelen om schade te voorkomen aan specifieke gebouwen. Guy Carpenter geeft een inkijk in de financiële gevolgen van het falen van primaire keringen en voorbeelden van publiek-private verzekeringspools in andere landen.

Sustainable Underwriting: Hoe doe je dat?

Marieke Beugel | beleidsadviseur Verbond
Vanessa Otto-Mentz | partner Deloitte Risk Advisory
Hans de Witt | partner Deloitte Financial Services
Zelda Bentham | Head Sustainable Underwriting Aviva
Greg Lowe | Director Sustainable Finance Deloitte UK

Sustainable underwriting. Wat is het? Welke wet- en regelgeving geldt er en wat wordt er van verzekeraars verwacht? Hoe ga je als verzekeraar om met het (in de toekomst) verzekeren van niet-duurzame activiteiten? We kijken naar initiatieven als de Net-Zero Alliance. Onze gastsprekers delen hun ervaringen uit de praktijk. Waar kun je in dit proces als verzekeraar tegen aan lopen? Je ontvangt praktische tips- and tricks. Het programma is deels in het Engels.

Klimaatadaptatie, ruimtelijke ontwikkeling en financiering: Het klimaatbestendig maken van bezit

Gijs Kloek | Senior Manager Actuarial Achmea
Bart van den Hurk | Strategic Research Manager Deltares
Kees van Ginkel | Researcher Deltares

Recentelijk is de Werkgroep klimaatadaptatie financiële sector van start gegaan onder het DNB platform duurzame financiering. Voorzitter Gijs Kloek vertelt hoe banken, verzekeraars en investeerders gezamenlijk gaan onderzoeken hoe zij hun handelingsperspectief op het gebied van klimaatadaptatie kunnen verbeteren. Klimaatexperts Bart van den Hurk en Kees van Ginkel van onderzoeksinstituut Deltares geven de uitdagingen van ruimtelijke ontwikkeling en klimaatverandering. Specifiek gaan ze in op de relatie hiervan met de activiteiten van de financiële sector.

Inschrijving

Let op! Dit is een fysieke bijeenkomst. Wij verheugen ons bijzonder op je komst.
Kies bij inschrijving twee van bovenstaande deelsessies. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

Kosten

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show

Leden: Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers: Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

PE-punten

Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen

Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nico Tijsterman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging

Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring

De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Event informatie

Organisatie: Verbond van Verzekeraars

Datum: 11 oktober 2022

Inschrijven voor: 07 oktober 2022

Type event: Seminar

Doelgroep: Open

Locatie: Den Haag