Bladeren

Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De Wwft verplicht financiële instellingen om ongebruikelijke transacties te melden en de identiteit van klanten evenals het doel en de aard van de relatie vast te stellen en vast te leggen. Dit betekent dat banken hun klanten moeten kennen voordat zij een relatie met de klant  aangaan of een transactie uitvoeren. Banken stemmen de intensiviteit van de benodigde klantonderzoeken af op de risicogevoeligheid voor het witwassen of financieren van terrorisme.

Het meldpunt voor ongebruikelijke transacties is de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) onderdeel van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).

Een transactie is ongebruikelijk wanneer die voldoet aan één of meerdere indicatoren die door de ministers van Financiën en Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld. Hierbij kun je denken aan een contante geld storting van € 15.000 of meer of een transactie met een persoon die is gevestigd in een land dat is aangewezen als een land met een onaanvaardbaar hoog risico voor witwassen van geld of terrorismefinanciering.

In de Wwft zijn de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd.

De identificatieplicht verplicht banken om (nieuwe) klanten vanaf 14 jaar te identificeren. Deze identificatie moet gebeuren voordat de bank een dienst gaat verlenen aan een nieuwe klant. Banken zijn verplicht gegevens zoals het soort en nummer van het legitimatiebewijs, namen, geboortedatum, geslacht en adresgegevens vast te leggen.