common.title.more

Merger & Acquisition

Merger is een term vanuit Investment Banking. Een merger staat voor het samengaan van twee organisaties en/of juridische eenheden in één. Het samenvoegen van een organisatie brengt enorme uitdagingen met zich mee op financieel, operationeel, organisatorisch, HR en IT gebied. Investment Banken begeleiden organisaties bij de financiële impact van een merger, maar zijn daarnaast ook adviserend in het organiseren van de financiële organisatie, processen en communicatie naar de aandeelhouders en toezichthouders.

Acquisition is een term vanuit Investment Banking. Acquisition staat voor het overnemen/kopen van een andere onderneming. Dit gebeurt doordat de koper de (meerderheid van de) aandelen van een onderneming overneemt. Hiermee verandert het eigenaarschap van de onderneming.

Acquisition vindt vaak plaats om de groeiambities van de kopende partij waar te maken. Meestal vindt een verkoop in goed overleg tussen koper en verkoper plaats. Er kan echter ook sprake zijn van een vijandige overname. Dit is een risico van het uit hebben staan van vrij verhandelbare aandelen. Een kopende / vijandige partij kan (ongemerkt) een significant aandeel in de organisatie nemen.

Banken vullen een belangrijke adviesrol bij acquisities. In 2012 was Rabobank de bank met de meeste transacties achter haar naam, waaronder de miljardendeal waardoor de Amerikaanse private equity-partij Advent farmacieketen Mediq overnam. ABN AMRO begeleide in 2012 de grootste transactiewaarde. Onder andere de gedeeltelijke overname van telecomconcern KPN door het Mexicaanse América Móvil, ter waarde van € 3,2 miljard had hierin een belangrijk aandeel.