common.title.more

Disconto

Het disconto is het officiële rentepercentage dat een centrale bank in rekening brengt wanneer een bank geld van haar leent. De rentepercentages die banken aan hun klanten berekenen zoals de hypotheekrente is hiervan afgeleid.

De centrale banken kunnen aan de hand van het wijzigen van het disconto de geldgroei beïnvloeden. Bij een hoge disconto moeten banken meer gaan betalen om geld te lenen van de centrale bank. Doordat banken deze kosten doorberekenen aan hun klanten wordt het verkrijgen van geld duurder en neemt de kredietverlening af.

De Europese Centrale Bank (ECB) stelt het disconto vast voor de hele Europese Unie.